ST07 – Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe/za osiągnięcia w działalności sportowej

  • Wydział Wydział Sportu i Turystyki
  • Termin załatwienia W terminie podanym w ogłoszeniu przez wydział merytoryczny
  • Osoba kontaktowa Anetta Konopczyńska
  • Miejsce załatwienia Urząd Miasta Włocławek
   Zielony Rynek 11/13
   87-800 Włocławek
   Wydział Sportu i Turystyki
   pokój nr 18
  • Telefon kontaktowy 54 414-43-94, 54 414-42-63
  • Miejsce odbioru Urząd Miasta Włocławek
   Zielony Rynek 11/13
   87-800 Włocławek
   Wydział Sportu i Turystyki
   pokój nr 18
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek.
   2. Komunikat z zawodów lub wyciąg z komunikatu potwierdzony za zgodność z oryginałem.
   3. Dokumenty potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia (kserokopie medali, dyplomów) potwierdzone za zgodność z oryginałem.
  • Opłaty Brak
  • Tryb odwoławczy Brak
  • Uwagi
   1. Prezydent Miasta Włocławek przyznaje nagrody lub wyróżnienia zawodnikom i trenerom z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek zawodnika, trenera lub klubu sportowego.
   2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za wyniki uzyskane w roku ubiegłym.
   3. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia składa się za rok kalendarzowy, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany.
   4. W przypadku osiągnięcia przez zawodników w ciągu roku dwóch lub więcej wyników sportowych, przyznaje się jedną nagrodę lub wyróżnienie za najlepszy z osiągniętych wyników.
  • Podstawa prawna
   1. Uchwała nr XV/4/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 stycznia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko –pomorskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. poz.312).
   2. Ustawa o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz.715 ze zmianami).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian