Gminne Jednostki Organizacyjne 2019 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.10.2019 Lidia Lewandowska – Dom Pomocy Społecznej ul Nowomiejska 19 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Maria Walczak – Zespół Szkół Ekonomicznych – p.o. Dyrektora Szczegóły
Artykuł 27.09.2019 Kinga Siecińska – Przedszkole Publiczne nr 4 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Wanda Szczygielska – Przedszkole Publiczne nr 8 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Iwona Jędrzejczak – Szkoła Podstawowa nr 22 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Marta Boniecka – Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 12.04.2019 Piotr Ordon – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.03.2019 Anna Adamczak – Dom Opieki Społecznej ul Nowomiejska 19 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Marcin Lewandowski – Centrum Aktywności Zawodowej – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 01.03.2019 Paweł Rieske – Centrum Opieki nad Dzieckiem – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 28.02.2019 Elżbieta Rutkowska Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Andrzej Walczak – MPEC – Prezes Zarządu Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Marek Kazimierski – Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku – p.o. Dyrektora Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Sylwia Wojciechowska – Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o – Prezes zarządu Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Saniko Sp z o. o – Prezes zarządu Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Hanna Lelewska – Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku – Dyrektor Szczegóły