Informacja o decyzjach pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.09.2018 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji produkcyjnej należącej do Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. w zakresie stacji rozładowczej kontenerów z surowcem oraz łańcuchowego systemu transportu surowca PTA, na terenie działki nr 17/1 obręb Azoty przy ulicy Krzywa Góra 19 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 350 / 18 z dnia 21 września 2018r., umorzono postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenie na rozbudowę instalacji produkcyjnej należącej do Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. w zakresie stacji rozładowczej kontenerów z surowcem oraz łańcuchowego systemu transportu surowca PTA, na terenie działki nr 17/1 obręb Azoty przy ulicy Krzywa Góra 19 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 28.08.2018 Budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach realizacji przedsięwzięcia „Realizacja inwestycji technologicznej wdrażająca innowacyjne rozwiązania w branży elektroniki Szczegóły
Artykuł 08.08.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę zamrażalni artykułów spożywczych wraz z mroźnią składową, częścią administracyjno – socjalną, częścią techniczną, portiernią i wagą samochodową oraz niezbędną infrastrukturą Szczegóły
Artykuł 24.07.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ulicy Grodzkiej oraz rozbudowę ulicy Witoszyńskiej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2018 Budowa zamrażalni artykułów spożywczych wraz z mroźnią składową, częścią administracyjno – socjalną, częścią techniczną, portiernią i wagą samochodową oraz niezbędną infrastrukturą, na terenie działek nr 4/59 i 4/60 obręb Kawka przy ulicy Zalesie we Włocławku. (113/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2018 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej (podłączenie pieca gazowego do odzysku cynku czystego z cynku twardego w budynku patentowni – I etap), na terenie działki nr 30/18 obręb Włocławek KM 113 przy ulicy Polnej 30/58 we Włocławku. (112/wnio/2018)) Szczegóły
Artykuł 05.06.2018 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Włocławek Nr 268/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r. (znak: UA.AB.6740.608.2016) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ulicy Grodzkiej od km 0+000 do km 2+140 oraz rozbudowę ulicy Witoszyńskiej od km 0+000 do km 0+287,39 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Salamander Window & Door System S.A. reprezentowaną przez Panią Wiesławę Woźniak, decyzją Nr 128/18 z dnia 24.04.2018 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę łącznika, przebudowę budynku magazynowego oraz budynku produkcyjnego (okleinowania) wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 3/18, 3/28 i 3/30 obręb Włocławek KM 114 przy alei Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 26.03.2018 Informacja : Prezydenta Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez ECO – ABC Sp. z o.o. reprezentowaną przez Panią Małgorzatę Czajka, decyzją Nr 84/18 z dnia 22 marca 2018r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania z niezbędnymi robotami budowlanymi części pomieszczeń istniejącego budynku unieszkodliwiania – sterylizacji odpadów medycznych i weterynaryjnych pod linię technologiczną do produkcji paliwa alternatywnego wraz z budową boksu na odpady, dwóch boksów na produkt, montażem wagi samochodowej, rozbudową układu komunikacji wewnętrznej, wyznaczeniem placu odkładczego produktu oraz budową 4 miejsc postojowych, na terenie działki nr 9/9 obręb Włocławek KM 117 i działki nr 5/30 obręb Włocławek KM 118/1 przy ulicy Przemysłowej 6a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.03.2018 Informacja Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 73/18 z dnia 14 marca 2018r., umorzono postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenie na budowę budynku i konstrukcji wsporczych instalacji odzysku glikolu, na terenie działki nr 17/1 obręb Azoty przy ul. Krzywa Góra 19 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Salamander Window & Door System S.A. reprezentowaną przez Panią Wiesławę Woźniak, decyzją Nr 68/18 z dnia 7.03.2018 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę dwóch silosów na granulat PCW z fundamentem oraz infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 2/90 obręb Włocławek KM 115 przy Al. Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Anwil S.A. z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku reprezentowaną przez Pana Dariusza Nazarenko, decyzją Nr 34/18 z dnia 30 stycznia 2018r., został zatwierdzony zamienny projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę punktu debigbagacji PCV i granulatów w Anwilu S.A. – wiata z infrastrukturą, na terenie działki nr 23/6 obręb Azoty KM 0008 przy ulicy Toruńskiej 334 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 18.01.2018 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Panią Wiesławę Woźniak reprezentującą Salamander Window & Door System S.A., decyzją Nr 19/18 z dnia 17 stycznia 2018 r., zostało zmienione pozwolenie na budowę Nr 352/17 z dnia 16 października 2017 r. oraz zatwierdzony projekt budowlany zamienny na przebudowę budynku produkcyjnego (budowa podziemnego zbiornika wody chłodniczej wraz z kanałem technologicznym), na terenie działki nr 2/74 obręb Włocławek KM 115 przy Al. Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę parkingu dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 4/34 obręb Kawka KM 4 przy ulicy Kawka 6 we Włocławku. Szczegóły