Informacja o decyzjach pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.06.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości że , decyzją Nr 178/17 z dnia 14 czerwca 2017r., zostało zmienione pozwolenie na budowę Nr 17/15 z dnia 20 stycznia 2015r. oraz zatwierdzony projekt budowlany zamienny i udzielone dla Solvay Advanced Silicas Poland Sp. z o.o. pozwolenie na zadanie: rozbudowa instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości że decyzją Nr 183/17 z dnia 16 czerwca 2017r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone dla Budizol Sp. z o.o. S.K.A. pozwolenie na rozbudowę zakładu prefabrykacji, na terenie działek nr 51/4, 56/6, 58/9, 53, 54, 55 i 57 obręb Rózinowo KM 7 przy ul. Toruńskiej 197 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Informacja Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że decyzją Nr 382/20162017 z dnia 08 czerwca 2017r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym Szczegóły
Artykuł 12.06.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. bł. księdza Jerzego Popiełuszki, ul. Wieniecka 49 we Włocławku postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 2B zlokalizowanej na terenie przy ul. Wienieckiej 49 dz.nr 2/32 obręb Włocławek KM 124/1, Szczegóły
Artykuł 02.06.2017 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Anwil S.A. z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku decyzją Nr 156/17 z dnia 1 czerwca 2017r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę zbiornika ługu T-230 o pojemności 5000m3 wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji, na terenie działki nr 1 obręb Azoty KM 0008 przy ulicy Toruńskiej 390 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „MARES” Sp. z o.o., ul. Zielna 47 we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskich urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie stacji paliw przy ul. Toruńskiej 121 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu „MARES” Sp. z o.o., ul. Zielna 47 we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskich urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie stacji paliw przy ul. Polnej 84 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy rowu, wykonanie przepustu nr 1 na dz. nr 69, 70 obręb Trzepowo w Płocku i przepustu nr 2 na dz. nr 68 obręb Trzepowo w Płocku oraz na likwidację rowu R-B-3-1 i rowu bez nazwy w ramach zadania pn. Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla w „Trzepowo” w Płocku. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Sp. z o.o. we Włocławku z siedzibą przy ul. Rysiej 3 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku podczyszczonych w zakładowej oczyszczalni typu OST-10 ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni autobusowej zlokalizowanej na terenie zakładu przy ul. Rysiej 3. Szczegóły
Artykuł 10.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Gminie Miasto Płock pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Informacja o pozwoleniu na budowę silosów na surowiec pcv z fundamentem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Szczegóły
Artykuł 09.05.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „ZALESIE” zlokalizowanemu przy ul. Ruda we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej nr 1 i nr 2 ( dz. nr 5/2 obręb Włocławek KM 66 ) do podlewania ogrodów działkowych. Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 Informacja o rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę NOVOL Spółka z o.o. została wydana decyzja o warunkach zabudowy z dnia 22.03.2017r. Nr 15/2017 na budowę tacy bezodpływowej wraz z dwoma zbiornikami magazynowymi o pojemności 28 m3 każdy do przechowywania żywic rozcieńczalnikowych na potrzeby produkcji wyrobów lakierowych oraz tacy wychwytowej dla autocysterny na terenie działki nr 1/1 obręb Włocławek KM 100 położonej przy Alei Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.02.2017 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Petrokan Polska we Włocławku, Al. Chopina 2/4, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Płockiej 172 A we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 09.02.2017 Informacja o pozwoleniu na wymianę wanny cynkowniczej wraz z pomostem technologicznym na linii patentowniczo – cynkowniczej L3 w hali Nr 1, na terenie działki nr 30/14 obręb Włocławek KM 113 przy ulicy Polnej 30-58 we Włocławku. Szczegóły