Informacja o decyzjach pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.04.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Polskiemu Związkowi Działkowców Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. „RYBNICA” zlokalizowanemu przy ul. Leśnej we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych Nr 1, Nr 2, Nr 3 zlokalizowanych na działce nr 1/3 obręb Włocławek KM 122/2 do podlewania ogrodów działkowych. Szczegóły
Artykuł 15.04.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie robót w wodach związanych z likwidacją wyrobiska – glinianki na działkach nr 1/9 i nr 2/9 obręb Włocławek KM 74/1 we Włocławku przy ul. Falbanka. Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych – miejskiej kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Stefana Wyszyńskiego we Włocławku ścieków przemysłowych z Zakładu przy ul. Stefana Wyszyńskiego 14 (dz. nr 10/2, 39/1, 9/1, 9/2 KM 35 obręb Włocławek), produkującego konserwy warzywno-mięsne i aromaty oraz z myjni pojemników przewoźnych. Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Polskiemu Związkowi Działkowców Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu „Moniuszko” pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Nr 1 Szczegóły
Artykuł 23.03.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” pozwolenia wodnoprawnego Szczegóły
Artykuł 23.03.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Intra Logistic SA z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Zacisze 16a pozwolenia wodnoprawnego Szczegóły
Artykuł 08.03.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych we Włocławku, ul. Wieniecka 17 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej zlokalizowanej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „AZOTY II” Szczegóły
Artykuł 07.01.2016 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu im. „WIOSENKA” zlokalizowanemu przy ul. Granicznej 84 we Włocławku pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej Szczegóły
Artykuł 31.12.2015 Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzących z Ciepłowni zlokalizowanej przy ul. Teligi Szczegóły
Artykuł 08.12.2015 Informacja o wydaniu decyzji w sprawie przebudowy dwóch budynków magazynowych przy ulicy Duninowskiej 9 we Włocławku Szczegóły