Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.10.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9/13. Szczegóły
Artykuł 14.10.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Promiennej 21-23. Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięciem 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńska 55. Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięciem 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 16A. Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Olszowej 6-8-10/ Traugutta 17. Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 53. Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowa 5. Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 63. Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 2-4. Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 28-32. Szczegóły
Artykuł 10.09.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Olszowej 6-8-10/Traugutta 17. Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Jasnej 18AB. Szczegóły
Artykuł 26.08.2019 Obwieszczenie Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia strony postępowania, że 19 sierpnia 2019 r. wpłynęło odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z 6 sierpnia 2019 r. znak sprawy: S.6131.257.2019 zezwalającej Wspólnocie Mieszkaniowej Łanowa 9 na usunięcie drzewa gat. klon jesionolistny o obwodzie pnia 100 cm z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 9 (dz. nr 30/9 KM 105 obręb Włocławek). Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 18 Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 28-32 Szczegóły