Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńska 71-73 – dz. nr 63/10 obręb Włocławek KM 31 Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 76. Szczegóły
Artykuł 04.07.2018 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Pl. Kolanowszczyzna 15. Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 2 / Toruńskiej 69 dz. nr 63/12 KM 31. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.07.2018 Wniosek o wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku (123/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 29.06.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 71-73 (dz. nr 63/10 obręb Włocławek KM 31) Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 64 dz. nr 27/2 KM 105. Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krętej 2 dz. nr 23/10 KM 111/1. Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 19 dz. nr 38/20 KM 111/2. Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew na terenie nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 4. Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa na terenie nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krętej 8. Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 76. Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa na terenie nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 10. Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńska 71 i 73 – dz. nr 63/10 obręb Włocławek KM 31 Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutnicza 2 i ul. Toruńska 69 – dz. nr 63/12 obręb Włocławek KM 31 Szczegóły