Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.06.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńska 49A,53A,53B,53C – dz. nr 18/17 i 18/8 obręb Włocławek KM 34 Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Obwieszczenie o zmianie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 53A/53B/53C. Szczegóły
Artykuł 07.06.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutnicza 2 / Toruńska 69 dz. nr 63/12 KM 31. Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 4. Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 76. Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krętej 8. Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Ul. Żytniej 64 dz. nr 27/2 KM 105. Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Ul. 14 Pułku Piechoty 19 dz. nr 38/20 KM 111/2. Szczegóły
Artykuł 25.05.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Ul. Krętej 2 dz. nr 23/10 KM 111/1. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Bukowej 33. Szczegóły
Artykuł 22.05.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa na terenie nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kapitulnej 95/Moniuszki 1. Szczegóły
Artykuł 21.05.2018 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 pułku Piechoty 10. Szczegóły
Artykuł 17.05.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 71-73 (dz. nr 63/10 obręb Włocławek KM 31) Szczegóły
Artykuł 17.05.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 49A, 53A, 53B, 53C (dz. nr 18/17 i 18/8 obręb Włocławek KM 34) Szczegóły
Artykuł 17.05.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 2 i ul Toruńskiej 69 (dz. nr 63/12 obręb Włocławek KM 31) Szczegóły