Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.03.2018 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 11-15/ ul. Budowlanych 8 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 14/3 KM 33, obręb Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 4, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 13/23 KM 33 Szczegóły
Artykuł 19.03.2018 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 14/3 KM 33 Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 2 – 4, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/129 KM 32. Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa na terenie nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 1. Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Planty 21/25 dz. nr 132 KM 78. Szczegóły
Artykuł 12.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Fredry 8 dz. nr 26 KM 74/2. Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Obwieszczenieo zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 2 i ul. Sielskiej 5 – dz. nr 116/109 obręb Włocławek KM 32 Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krętej 8 (dz. nr 23/16 obręb Włocławek KM 111/1) Szczegóły
Artykuł 01.03.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kręta 8 – dz. nr 23/16 obręb Włocławek KM 111/1 Szczegóły
Artykuł 28.02.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńska 53A, 53B, 53C (dz. nr 18/17 obręb Włocławek KM 34) Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Fredry 8 dz. nr 26 KM 74/2. Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 28, 30, 32 – dz. nr 13/16 obręb Włocławek KM 33 Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9, 11, 13 – dz. nr 13/14 obręb Włocławek KM 33 Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 49a, 53a, 53b, 53c – dz. nr 18/8 obręb Włocławek KM 34 Szczegóły