Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.02.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa na terenie nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krętej 2. Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Fredry 8 dz. nr 26 KM 74/2. Szczegóły
Artykuł 31.01.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Planty 21/25 dz. nr 132 KM 78. Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 4 dz. nr 31/8 KM 111/1. Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 4 dz. nr 31/8 KM 111/1. Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Chopina 55/57 dz. nr 224/1 KM 52 Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Chopina 42 dz. nr 66/9 KM 51. Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9 – 13 (dz. nr 13/14 obręb Włocławek KM 33) Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńska 49A, 53A, 53B, 53C (dz. nr 18/8 obręb Włocławek KM 34) Szczegóły
Artykuł 24.01.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 28 – 32 (dz. nr 13/16 obręb Włocławek KM 33) Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 1. Szczegóły
Artykuł 19.01.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krętej 2. Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9/13, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 13/14 KM 33, obręb Włocławek Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 8, ul. Chemików 15/17, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 13/13 KM 33, obręb Włocławek Szczegóły
Artykuł 12.01.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Polnej 49/59 dz. nr 6 KM 105 Szczegóły