Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.09.2017 Obwieszczenie o wydanej decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 43/47 dz. nr 2/14, 2/15, 2/26 KM 124/1. Szczegóły
Artykuł 26.09.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 8. Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 12/14. Szczegóły
Artykuł 15.09.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28 dz. nr 38/21 KM 111/2. Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3 – 5 dz. nr 116/111 KM 32. Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 1A/3B dz. nr 11/33 KM 33. Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Olszowej 7 dz. nr 65/12 KM 82. Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Chopina 19 dz. nr 170/11 KM 81. Szczegóły
Artykuł 14.09.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Św. Antoniego 7/9 /Młynarskiej 5A /Paderewskiego 4/8 /Reymonta 44. Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hoża 8 i 10 dz. nr 50/3 KM 30. Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 64 Szczegóły
Artykuł 13.09.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Promiennej 21 i 23 dz. nr 45/2 KM 30. Szczegóły
Artykuł 12.09.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 8 -10 Szczegóły
Artykuł 06.09.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 4. Szczegóły
Artykuł 06.09.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 5. Szczegóły