Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.08.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Promiennej 21/23 dz. nr 45/2 KM 30 Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hoża 8-10 dz. nr 50/3 KM 30 Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 1A/3B dz. nr 11/33 KM 33 Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3 – 5 dz. nr 116/111 KM 32 Szczegóły
Artykuł 16.08.2017 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 6B dz. nr 27 KM 111/2 Szczegóły
Artykuł 16.08.2017 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 9. Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Olszowej 7 dz. nr 65/12 KM 82 Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Chopina 19 dz. nr 170/11 KM 81. Szczegóły
Artykuł 09.08.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 6/8. Szczegóły
Artykuł 02.08.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutnicza 11-15/ul. Budowlanych 8 Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa gatunek akacja o obwodzie pnia 120 cm z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Olszowej 10 (dz. nr 147/1 KM 51 obręb Włocławek) Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 6/8. Szczegóły
Artykuł 12.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 76. Szczegóły
Artykuł 11.07.2017 Obwieszczenie o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Budowlanych 1A/3B. Szczegóły
Artykuł 06.07.2017 Obwieszczenie o zamiarze umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 6b Szczegóły