Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.09.2017 Obwieszczenie o zamiarze umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 12 Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 8. Szczegóły
Artykuł 29.08.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie 3 szt. drzew (gatunki i obwody pni: klon jesionolistny 141 cm; klon jesionolistny 87 cm; jesion wyniosły 110 cm;) z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 11-15/ ul. Budowlanych 8 (dz. nr 14/3 KM 33 obręb Włocławek). Szczegóły
Artykuł 28.08.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 43/47 dz. nr 2/14, 2/15, 2/26 KM 124/1. Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Promiennej 21/23 dz. nr 45/2 KM 30 Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hoża 8-10 dz. nr 50/3 KM 30 Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 1A/3B dz. nr 11/33 KM 33 Szczegóły
Artykuł 21.08.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3 – 5 dz. nr 116/111 KM 32 Szczegóły
Artykuł 16.08.2017 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 6B dz. nr 27 KM 111/2 Szczegóły
Artykuł 16.08.2017 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 9. Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Olszowej 7 dz. nr 65/12 KM 82 Szczegóły
Artykuł 11.08.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Chopina 19 dz. nr 170/11 KM 81. Szczegóły
Artykuł 09.08.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 6/8. Szczegóły
Artykuł 02.08.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutnicza 11-15/ul. Budowlanych 8 Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa gatunek akacja o obwodzie pnia 120 cm z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Olszowej 10 (dz. nr 147/1 KM 51 obręb Włocławek) Szczegóły