Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.08.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutnicza 11-15/ul. Budowlanych 8 Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa gatunek akacja o obwodzie pnia 120 cm z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Olszowej 10 (dz. nr 147/1 KM 51 obręb Włocławek) Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 6/8. Szczegóły
Artykuł 12.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 76. Szczegóły
Artykuł 11.07.2017 Obwieszczenie o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Budowlanych 1A/3B. Szczegóły
Artykuł 06.07.2017 Obwieszczenie o zamiarze umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 6b Szczegóły
Artykuł 06.07.2017 Obwieszczenie o zamiarze umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 9. Szczegóły
Artykuł 06.07.2017 Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 38. Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie usunięcia drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 8 dz. nr 30 KM 111/1. Szczegóły
Artykuł 03.07.2017 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krasińskiego 2. Szczegóły
Artykuł 19.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Alei Chopina 16/26/Traugutta 29. Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Obwieszczenie o zamiarze wygaszenia decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Budowlanych 1A/3B. Szczegóły
Artykuł 14.06.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 76. Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 8 dz. nr 30 KM 111/1 Szczegóły
Artykuł 13.06.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Polnej 47 dz. nr 28/7 KM 105 Szczegóły