Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.05.2017 Obwieszczenie o zamiarze umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krasińskiego 2. Szczegóły
Artykuł 25.05.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krasińskiego 2. Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Obwieszczenie dot. sprostowania oczywistej omyłki w decyzji na usunięcie drzew z terenu działki nr 14/3 KM 33 położonej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skłodowskiej – Curie 1/3. Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Promiennej 17/19. Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 4/6. Szczegóły
Artykuł 24.05.2017 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Alei Chopina 55/57. Szczegóły
Artykuł 23.05.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Alei Chopina 16/26/ Traugutta 29. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu działki nr 14/3 KM 33 położonej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 4 dz. nr 13/23 KM 33. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 12-14 dz. nr 50/1 KM 30. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 40 dz. nr 13/24 KM 33 Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28 dz. nr 38/21 KM 111/2. Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 2 / Sielskiej 5 dz. nr 116/109 KM 32 Szczegóły
Artykuł 12.05.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Polnej 47 dz. nr 28/7 KM 105. Szczegóły