Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.04.2017 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 3. Szczegóły
Artykuł 04.04.2017 Obwieszczenie w sprawie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 63, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 55/3 KM 31. Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9/13, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 13/14 KM 33, obręb Włocławek Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 8, ul. Chemików 15/17, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 13/13 KM 33, obręb Włocławek Szczegóły
Artykuł 22.03.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Alei Chopina 15 – 17/Okrzei 2. Szczegóły
Artykuł 17.03.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Pogodnej 1. Szczegóły
Artykuł 17.03.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Przyjemnej 4/4A. Szczegóły
Artykuł 17.03.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 14 – 16 dz. nr 3/222 KM 28. Szczegóły
Artykuł 08.03.2017 Obwieszczenie o zamiarze zmiany decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9/13, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 13/14 KM 33, obręb Włocławek Szczegóły
Artykuł 08.03.2017 Obwieszczenie o zamiarze zmiany decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 8, ul. Chemików 15/17, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 13/13 KM 33, obręb Włocławek Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Matejki 7. Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej 10. Szczegóły
Artykuł 13.02.2017 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 12, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 64/9 KM 34. Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej 10. Szczegóły
Artykuł 02.02.2017 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Matejki 7. Szczegóły