Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.01.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 12/14. Szczegóły
Artykuł 12.01.2017 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 8/10. Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji w przedmiocie ilości nasadzeń zastępczych drzew przy ul. Rajskiej 4 – 6. Szczegóły
Artykuł 06.12.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wierzbowej 3 Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Obwieszczenie o planowanej zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 2 – 4, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/129 KM 32. Szczegóły
Artykuł 01.12.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 14 – 16, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/119, 3/222 KM 32. Szczegóły
Artykuł 24.11.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 4 Szczegóły
Artykuł 18.11.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji decyzja na usunięcie 6 szt. drzew (gatunki i obwody pni: wierzba 83 cm; robinia akacjowa 72 cm; śliwa 99 cm; czeremcha 32 cm; świerk 32 cm; jarząb dwupniowy 35 cm i 27 cm;) z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3 – 5 (dz. nr 116/111 KM 32 obręb Włocławek) Szczegóły
Artykuł 08.11.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 44. Szczegóły
Artykuł 31.10.2016 Obwieszczenie o planowanej zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 2 – 4, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/129 KM 32. Szczegóły
Artykuł 31.10.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 14 – 16, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/119, 3/222 KM 32. Szczegóły
Artykuł 18.10.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Olszowej 10 – 8 dz. nr 147/1 KM 51. Szczegóły
Artykuł 17.10.2016 Obwieszczenie o planowanej zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 6 – 8, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/128 KM 32. Szczegóły
Artykuł 17.10.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 28/32dz. nr 13/16 KM 33. Szczegóły
Artykuł 12.10.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 2 – Toruńskiej 69 dz. nr 63/12 KM 31. Szczegóły