Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 53 Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krętej 2 Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 1. Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 12 Szczegóły
Artykuł 11.08.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Prusa 9 Szczegóły
Artykuł 05.08.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 4 Szczegóły
Artykuł 01.08.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Placu Kolanowszczyzna 15 Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew gatunek topola, wierzba z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Promiennej 21 – 23, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 45/2 KM 30 obręb Włocławek Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew gatunek 2 szt. wierzba i sosna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 2 – 4 (dz. nr 116/137 KM 32 obręb Włocławek ). Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew gatunek sosna pospolita, olsza z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 12 – 14 (dz. nr 50/1 KM 30 obręb Włocławek ). Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew gatunek jarzębina, wierzba, klon, sosna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 10 – 12 (dz. nr 116/139 KM 32 i 2/235 KM 28 obręb Włocławek ). Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew gatunek 2 szt. wierzba i sosna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 6- 8 (dz. nr 116/138 KM 32 i 3/236 KM 28 obręb Włocławek ). Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew gatunek śliwka mirabelka z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 4 (dz. nr 13/23 KM 33 obręb Włocławek ). Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa gatunek klon jesionolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 36/38 (dz. nr 13/25 KM 33 obręb Włocławek ). Szczegóły
Artykuł 26.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na na usunięcie 2 uschniętych drzew gat. topola, grochodrzew, z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Promiennej 27 – 29 ( dz. nr 45/1 KM 30 ). Szczegóły