Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.09.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa gatunek wierzba o obwodzie pnia 87 cm. z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krasińskiego 2 (dz. nr 8/24 KM 68, obręb Włocławek). Szczegóły
Artykuł 29.09.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Prusa 7 Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 26. Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 19. Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Obwieszczenie o planowanej zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 6 – 8, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/128 KM 32. Szczegóły
Artykuł 16.09.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 2/Sielskiej 5 Szczegóły
Artykuł 16.09.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 10/12. Szczegóły
Artykuł 09.09.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 48 Szczegóły
Artykuł 06.09.2016 Obwieszczenie o zamiarze zmiany decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Przyjemnej 4 – 4a, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 116/134 KM 32. Szczegóły
Artykuł 30.08.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 12 dz. nr 64/9 KM 34 Szczegóły
Artykuł 30.08.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chemików 9/13 dz. nr 13/14 KM 33 Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 43/47 Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 14 – 16, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/119, 3/222 KM 32. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 10 – 12, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/139, 3/235 KM 32. Szczegóły
Artykuł 25.08.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 4 – 6, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/108 KM 32. Szczegóły