Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie uschniętego drzewa gat. klon, z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 6-8 ( dz. nr 116/128 KM 32 ). Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie 3 drzew gat. klon jesionolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 3 ( dz. nr 55/1 KM 31 ). Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 10 – 12, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/139, 3/235 KM 32 Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 14 – 16, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/119, 3/222 KM 32. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 4 – 6, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/108 KM 32. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. zmiany decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 2 – 4, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/137 KM 32. Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie 2 drzew gat. sumak octowiec z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28 ( dz. nr 38/21 KM 111/2 ). Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie uschniętego drzewa gat. klon, z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28 ( dz. nr 38/21 KM 111/2 ). Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie uschniętego drzewa gat. wierzba, z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pyłku Piechoty 19, 17 ( dz. nr 38/20 KM 111/2 ). Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 49 Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 10/12 Szczegóły
Artykuł 06.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wroniej 1 Szczegóły
Artykuł 06.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji usunięcie krzewu gatunek lilak pospolity z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Chopina 23 (dz. nr 170/11 KM 81 obręb Włocławek). Szczegóły
Artykuł 06.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie 2 drzew gat. grochodrzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Olszowej 3-5-7 ( dz. nr 65/12 KM 82 ). Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej dz. nr 2/26 i 2/14 KM 124/1 Szczegóły