Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew gatunek sosna pospolita, olsza z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 12 – 14 (dz. nr 50/1 KM 30 obręb Włocławek ). Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew gatunek jarzębina, wierzba, klon, sosna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 10 – 12 (dz. nr 116/139 KM 32 i 2/235 KM 28 obręb Włocławek ). Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew gatunek 2 szt. wierzba i sosna z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 6- 8 (dz. nr 116/138 KM 32 i 3/236 KM 28 obręb Włocławek ). Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew gatunek śliwka mirabelka z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 4 (dz. nr 13/23 KM 33 obręb Włocławek ). Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa gatunek klon jesionolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 36/38 (dz. nr 13/25 KM 33 obręb Włocławek ). Szczegóły
Artykuł 26.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na na usunięcie 2 uschniętych drzew gat. topola, grochodrzew, z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Promiennej 27 – 29 ( dz. nr 45/1 KM 30 ). Szczegóły
Artykuł 26.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie uschniętego drzewa gat. klon, z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 6-8 ( dz. nr 116/128 KM 32 ). Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie 3 drzew gat. klon jesionolistny z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 3 ( dz. nr 55/1 KM 31 ). Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 10 – 12, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/139, 3/235 KM 32 Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 14 – 16, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/119, 3/222 KM 32. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 4 – 6, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/108 KM 32. Szczegóły
Artykuł 14.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. zmiany decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 2 – 4, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/137 KM 32. Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie 2 drzew gat. sumak octowiec z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28 ( dz. nr 38/21 KM 111/2 ). Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie uschniętego drzewa gat. klon, z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28 ( dz. nr 38/21 KM 111/2 ). Szczegóły
Artykuł 12.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie uschniętego drzewa gat. wierzba, z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pyłku Piechoty 19, 17 ( dz. nr 38/20 KM 111/2 ). Szczegóły