Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 49 Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 10/12 Szczegóły
Artykuł 06.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wroniej 1 Szczegóły
Artykuł 06.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji usunięcie krzewu gatunek lilak pospolity z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy Al. Chopina 23 (dz. nr 170/11 KM 81 obręb Włocławek). Szczegóły
Artykuł 06.07.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie 2 drzew gat. grochodrzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Olszowej 3-5-7 ( dz. nr 65/12 KM 82 ). Szczegóły
Artykuł 24.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej dz. nr 2/26 i 2/14 KM 124/1 Szczegóły
Artykuł 17.06.2016 Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 2 – 4, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/137 KM 32. Szczegóły
Artykuł 17.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji wygaszającej w całości decyzję na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 6-8, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/138,3/236 KM 32. Szczegóły
Artykuł 17.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji wygaszającej w całości decyzję na usunięcie drzewa i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 1A, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 11/33 KM 33. Szczegóły
Artykuł 17.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie 2 drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 15 w zakresie terminu jej wykonania Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa gatunek klon jesionolistny o obwodzie pnia 104 cm z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 53B (dz. nr 18/17 KM 34, Obręb Włocławek). Szczegóły
Artykuł 08.06.2016 Obwieszczeniem o wygaśnięciu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 1A/Budowlanych 3B. Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zostało umarzone postępowanie w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 drzew gat. sumak octowiec z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28. Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zostało umorzone postępowanie w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jesion z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 49 (dz.nr 23/12 KM 111/1). Szczegóły
Artykuł 24.05.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie 5 szt. drzew (gatunki i obwody pni: wiśnia 80 cm; 80 cm; 93 cm; klon 35 cm; kasztanowiec 31 cm; ) z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 99; 97 i 97A (dz. nr 42/96 i 42/103 KM 29, obręb Włocławek). Szczegóły