Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.11.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 12. Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy al. Chopina 16/26/ul. Traugutta 29. Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 17 dz. nr 38/20 KM 111/2 Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 15/17. Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 38. Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kaliska 76 (dz. nr 72 obręb Włocławek KM 76) Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 3 (dz. nr 143 obręb Włocławek KM 55) Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Fredry 8 (dz. nr 26 obręb Włocławek KM 74/2) Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 12. Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28 dz. nr 38/21 KM 111/2. Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 16A dz. nr 38/29 KM 111/2. Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul.14 Pułku Piechoty 17 dz. nr 38/20 KM 111/2. Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 15/17. Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 10/12. Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 38. Szczegóły