Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.02.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę placu składowego wyrobów gotowych PCV i palet stalowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkę wiaty stalowej i budynków technicznych, na terenie działek nr 2/36, 2/63, 2/72, 2/74, 2/92, 2/93, 2/96, 2/98 obręb Włocławek KM 115; dz. nr 3/16, 3/18, 3/21, 3/23, 3/28, 3/29, 3/30, 3/41, 3/43 obręb Włocławek KM 114 przy alei Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek zawiadamia o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Krętej 6. Szczegóły
Artykuł 23.01.2020 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chopina 20 i 22. Szczegóły
Artykuł 21.01.2020 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2020 Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Zgromadzenie publiczne Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Prezydent Miasta Włocławek ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie : Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa OZE S.A. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472,80-309 Gdańsk, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z terenu zakładu, którym jest Elektrownia Wodna, zlokalizowana przy ul. Płockiej 171 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19.12.2019 r. Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 W dniu 3 stycznia 2020 r. o godz. 14.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się noworoczne spotkanie informacyjne. Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę kotłowni mobilnej z podporami rurociągów i instalacją elektryczną, na terenie działki nr 16 obręb Azoty KM 8 przy ulicy Toruńskiej 384 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.12.2019 W dniu 18 grudnia 2019 r. o godz. 18.00 przy Sądzie Rejonowym we Włocławku rozpocznie się pikieta obywatelska w obronie sądów – akcja ogólnopolska. Szczegóły
Artykuł 11.12.2019 W dniu 14 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 na Starym Rynku we Włocławku rozpocznie się zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą „STOP 447”. Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 W dniu 31 grudnia 2019 r. kasy Urzędu Miasta będą nieczynne, z powodu inwentaryzacji Szczegóły