Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.05.2018 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 42/121 KM 29 o pow. 9,11 m2 . Szczegóły
Artykuł 03.04.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy : ul. Kraszewskiego, Żelazne Wody 76, Piaski Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Kilińskiego 16, oznaczonej jako działka nr 18/2 KM 45 o pow. 134,00 m2 oraz o pow. 182,00 m2. Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Brzozowej, oznaczonej jako działka nr 78/32 KM 51 o pow. 59,00 m2 Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Kaliskiej, oznaczonej jako działka nr 159/3 KM 77 o pow. 9,00 m2 Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Toruńskiej, oznaczonej jako działka nr 44/2 KM 29 o pow. 15,00 m2 . Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków zagospodarowania ich nieruchomości, na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : CHŁODNEJ, oznaczonej jako działka nr 186 KM 42 o pow. 0,0140 ha. Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 II przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek: ul. 3 Maja 9,o pow. użytkowej 65,17 m2, ul. 3 Maja 9, o pow. użytkowej 68,33 m2, ul. Cyganka 13, o pow. użytkowej 14,40 m², ul. Królewiecka 17, o pow. użytkowej 47,10 m² Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicach : Brzezinowej, działka nr 117 KM 09 (obręb Michelin) o pow. 559,00 m2 , Ceglanej 13/15, część działki nr 32 KM 36 o pow. 49,68 m2 , Dziewińskiej 23, część działki nr 123/2 KM 77 o pow. 20,00 m2 Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Polnej 87, oznaczonej jako działka nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2 Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy: FREDRY, oznaczona jako działka nr 2/18 KM 74/2 o pow. 0.0205 ha oraz działka nr 3/9 KM 74/2 o pow. 0.0257 ha. Szczegóły
Artykuł 24.10.2017 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy: ŻYTNIEJ 78, oznaczonej jako działka nr 20/2 KM 105 o pow. 0.0875 ha. Szczegóły
Artykuł 20.10.2017 Odwołanie II przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych przy ulicach: 3 Maja 9, Cyganka 13, Królewieckiej 17 Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Żelazne Wody 76, oznaczonej jako działka nr 128 KM 106 o pow. 15,00 m2 Szczegóły
Artykuł 09.10.2017 I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek: Starodębska 26 c, o pow. użytkowej 28,73 m2, Starodębska 26 c, o pow. użytkowej 18,17 m2, Suszycka 13, o pow. użytkowej 91,00 m2 Suszycka 13, o pow. użytkowej 480,00 m2, Toruńska 134, o pow. użytkowej 70,96 m2, Toruńska 134, o pow. użytkowej 63,80 m2. Szczegóły