Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.07.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości niezabudowanej z przeznaczeniem pod garaż tymczasowy wraz z terenem dojścia, dojazdu na czas nieoznaczony, będącej w użytkowaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Ceglanej 13/15, oznaczonej jako działka nr 32 KM 36 o pow. 24,84 m 2 . Szczegóły
Artykuł 04.07.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ul. Toruńskiej 85, oznaczonej jako działka nr 64/5 KM 31 o pow. 15,00 m2 Szczegóły
Artykuł 12.06.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości , stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy Kaliskiej 91 d, działka nr 10/35 KM 74/2 o pow. 99,00 m2, ulicy Barskiej 24, część działki nr 48/2 KM 86 o pow. 40,00 m2 : Szczegóły
Artykuł 12.06.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Kapitulnej (Gajowej), oznaczonej jako działka nr 1/13 KM 67 o pow. 30,00 m2 : Szczegóły
Artykuł 12.06.2017 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Zbożowej, działka nr 4/52 Obręb Kawka o pow. 1.4658 ha. : Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste n/w nieruchomości gruntowej, na okres 99 lat, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : CIASNEJ 36, działka nr 167 KM 81 o pow. 0,0206 ha. Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : ul. Dziewińskiej 23, stanowiącej część działki nr 123/2 KM 77 o pow. 80,00 m2 Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : Moniuszki 4 – 18, stanowiącej część działki nr 9/1 KM 68 o pow. 78,00 m2 Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : ul. Moniuszki 3-19, oznaczonej jako działka nr 9/2 KM 68 o pow. 80,00 m2 Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : Płockiej 63, działka nr 42 KM 90 o pow. 809,00 m2 . Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : – ul. Leśnej, stanowiącej część dz. nr 38/9 KM 111/2 o pow. 2,00 m2 – ul. Wysokiej 11A, stanowiącej część dz. nr 11/3 KM 39 o pow. 2,00 m2 – ul. Witoszyńskiej 16, stanowiącej część dz. nr 14/3 KM 4 o pow. 2,00 m2 – ul. Bluszczowej 28, stanowiącej część dz. nr 163/1 KM 20 o pow. 2,00 m2 Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 I przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : Toruńskiej, oznaczonej jako dz. nr. 44/2 KM 29 o pow. 480,00 m2, Toruńskiej, oznaczonej jako dz. nr. 44/3 KM 29 o pow. 90,00 m2 Szczegóły
Artykuł 24.03.2017 I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawienia warunków zagospodarowania ich nieruchomości, na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy ŻYTNIEJ, oznaczonej jako działka nr 75/3 KM 84 o pow. 0,0096 ha. Szczegóły
Artykuł 27.02.2017 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : TORUŃSKIEJ, działka nr 4/7 KM 34 o pow. 0,0196 ha. Szczegóły
Artykuł 13.02.2017 I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie n/w nieruchomości , będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy : ul. Ceglanej 13/15, oznaczonej jako działka nr 32 KM 36 o pow. 49,68 m2 Szczegóły