Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.09.2018 Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ulicy Pogodnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy ulicy Dobrej, Wiązowej, Zachodniej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie dz. nr 1/1 obręb Michelin KM 13; dz. nr 1/59, 26 obręb Michelin KM 14 oraz dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 10/1, 14/3, 20/1, 21 obręb Michelin KM 15 w pasie ulic: Letniej i Bartnickiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Planty, na terenie działek nr 120 i 57/1 obręb Włocławek KM 78 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV; przyłącza kablowego sn-15kV; linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłącza kablowego nn-0,4kV dla zasilania działki 3/9 we Włocławku przy ulicy Dobrzyńskiej Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z zewnętrzną infrastrukturą (linią kablową SN-15 kV oraz linią kablową nn), na terenie dz. nr 25/2 obręb Włocławek KM 80 przy ulicy Komunalnej 2 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie dz. nr 1/1, 2/1, 7/1, 11/3, 11/8, 12/1, 16/12, 16/13, 17/10, 18/6, 18/9, 27/4, 33 obręb Michelin KM 13 oraz dz. nr 2, 7, 14, 20, 26 obręb Michelin KM 14 w pasie ulic: Skrajnej, Kaletniczej, Metalowej, Szewskiej, Letniej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.07.2018 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej z podłączeniami do granicy posesji przy ul. Bobrownickiej, w ulicach: Grodzkiej, Wrzosowej, Bobrownickiej, Plażowej, na terenie dz. nr 26, 28, 29/1, 25/5 obręb Włocławek KM 7/1 oraz dz. nr 20 obręb Włocławek KM 8/1 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Ogniowej 4 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Piekarskiej 15 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie dz. nr 1, 2 obręb Michelin KM 02 oraz dz. nr 22/1, 23/1, 22/2, 23/2, 29/9, 35/9, 35/19 obręb Michelin KM 03 w pasie ulic: Szyszkowej, Mielęcińskiej, Zimowej i Pięknej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 05.07.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy ulicy Mielęcińskiej, Zaułek, Łubinowej, Wilgi we Włocławku Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy Alei Jana Pawła II, ulicy Mielęcińskiej, Tęczowej, Deszczowej, Jesiennej, Mielęcińskiej, Skrajnej, Cisowej, Dolnej, Dalekiej, Łabędziej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Zgłoszenie budowy i przebudowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przy ulicy Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 Zgłoszenie budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych przy ulicy Szyszkowej we Włocławku Szczegóły