Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.02.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami małej architektury i infrastrukturą, w tym oświetlenie i monitoring na terenie działki nr 116/4 obręb Włocławek KM 32 przy ulicy Uroczej 3 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.02.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę placu składowego wyrobów gotowych PCV i palet stalowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórkę wiaty stalowej i budynków technicznych, na terenie działek nr 2/36, 2/63, 2/72, 2/74, 2/92, 2/93, 2/96, 2/98 obręb Włocławek KM 115; dz. nr 3/16, 3/18, 3/21, 3/23, 3/28, 3/29, 3/30, 3/41, 3/43 obręb Włocławek KM 114 przy alei Kazimierza Wielkiego 6a we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 31.01.2020 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PE dn 63 w ulicy Papieżka we Włocławku Szczegóły
Artykuł 31.01.2020 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PE dn 63 w ulicy Papieżka we Włocławku Szczegóły
Artykuł 17.01.2020 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PE Dn90, Dn63 w ulicach Nowomiejskiej, Południowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.01.2020 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c wraz z budową przyłączy gazu śr/c w ulicach Wyszyńskiego, Fabrycznej, Szpitalnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c wraz z budową przyłączy gazu śr/c w ulicy Warszawskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej – światłowodowej, na terenie dz. nr 190 obręb Michelin KM 9, dz. nr 4, 104 obręb Michelin KM 8, dz. nr 1, 7, 6/4, 45, 13, 16 obręb Michelin KM 7 oraz dz. nr 1, 6, 66, 122 obręb Michelin KM 22 przy ulicy Michelińskiej, Parkowej, Wczasowej, Brzezinowej, Modrzewiowej, Lipowej, Komarowej, Bocianiej, Paprociej, Dębowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 23.11.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PEdn63 w ulicy Zarzeczewskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Zgłoszenie budowy linii napowietrznej nN-0,4kV na istnie-jących słupach oraz budowa linii kablowej nN, na terenie działki nr 6/6 obręb Michelin KM 10 oraz działek nr 58, 151, 40 obręb Michelin KM 11 przy ulicy Botanicznej, Ziołowej i Szkolnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Pogodnej i Chocimskiej we Włocławku, na terenie działek nr 116/15, 116/36, 116/148, 116/92, 116/93, 116/94, 116/96, 116/97, 116/98, 116/101, 116/103, 116/104, 116/105, 116/106, 116/109, 116/55 obręb Włocławek KM 32 Szczegóły
Artykuł 13.11.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63, na terenie działek nr 118 i 117/1 obręb Włocławek KM 78 przy ul. Smólskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej N/C średnicy dn 125-160 o długości 783,2 m w ul. Liliowej, Gościnnej, Wiosennej i Grodzkiej, na terenie działek nr 14, 11/6, 7/7, 4/5, 4/10, 3/4 obręb Włocławek KM 2 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej SATFILM w technologii FTTH we Włocławku, na terenie dz. nr 112/1, 130/1, 92, 15, 22, 104, 84/3, 138, 152/2, 152/1, 46/5, 117/2 obręb Michelin KM 08; dz. nr 91, 60, 13/8, 92, 77, 49 obręb Michelin KM 21 oraz dz. nr 1, 11, 92, 67/2, 8, 87, 17, 121/2, 121/1, 116/4, 116/6, 108/2, 107/2, 14 obręb Michelin KM 22 w pasie ulic: Wczasowej, Sarniej, Wiśniowej, Drzewnej, Żbikowej, Brzezinowej, Zagajnikowej, Sowiej, Zajęczej, Dzikiej, Sępiej, Łowieckiej, Kukułczej, Szpalerowej, Świetlanej, Sobolowej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej polegającej na zmianie sposobu zasilania linii kablowej, na terenie działek nr 71, 88, 162/11 obręb Włocławek KM 81 oraz działka nr 212 obręb Włocławek KM 52 przy ul. Ciasna, Wolność we Włocławku Szczegóły