Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.03.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci energetycznej nN zasilającej oświetlenie drogowe ul. Rybnickiej i Skalnej na dz. nr 37/2, 38/14, 38/39, 27, na terenie działki nr 37/2 obręb Rybnica KM 0002 Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Chłodnej 33 / Pustej 40 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN250mm z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej przy ulicy Budowlanych, Chemików, Hutniczej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Zgłoszenie budowy i przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej z przyłączami na odcinku od ciepłowni MPEC do ul. Zielnej (od komory W-0 do komory W-1A) we Włocławku Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sąsiedztwie budynków mieszkalnych przy ulicy Dziewińskiej, na terenie działek nr 22/15, 22/18, 22/20, 22/21, 42/14, 42/16, 42/17, 42/19, 42/20, 43/2 obręb Włocławek KM 75 oraz działki nr 118 obręb Włocławek KM 78. Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sąsiedztwie budynków mieszkalnych usytuowanych przy ulicach: Płowieckiej, Planty, Dziewińskiej, Kaliskiej, na terenie działek nr 77/2 obręb Włocławek KM 54; dz. nr 63/4, 71/7, 71/8, 71/10, 71/11, 140, 157/19, 157/31, 157/42, 157/43, 157/46, 157/47, 157/48, 157/49, 157/50 obręb Włocławek KM 77; dz. nr 116 obręb Włocławek KM 78 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 02.01.2018 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią w ul. Lisek na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej i ul. Rolnej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Lisek na odcinku od ul. Obwodowej do posesji przy ul. Lisek 27, na terenie dz. nr 14/5 obręb Włocławek KM 38; dz. nr 5/1, 10/9, 10/10, 10/12, 10/13, 11/3, 11/5, 12, 13, 14/4, 15 obręb Włocławek KM 39; dz. nr 1/24, 21/1 obręb Włocławek KM 40; dz. nr 6/3, 13/2, 14/1, 14/3 obręb Włocławek KM 60; dz. nr 20 obręb Włocławek KM 62 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 02.01.2018 Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granicy posesji w ulicy Planty we Włocławku, na terenie działek nr 116/5 obręb Włocławek KM 55 oraz działek nr 165 , 169/1 i 15/1 obręb Włocławek KM 57. Szczegóły
Artykuł 02.01.2018 Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do granicy posesji w ulicy Kochanowskiego we Włocławku, na terenie działek nr 43/2 i 46 obręb Włocławek KM 72/2. Szczegóły
Artykuł 22.12.2017 Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Kolskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.12.2017 Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do poszczególnych posesji przy ulicy Papieżka we Włocławku (dz. nr 1/2, 2/5 i 22/2 obręb Włocławek KM 116/2). Szczegóły
Artykuł 22.12.2017 Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do poszczególnych posesji w ulicy Szkolnej, na terenie działki nr 17 obręb Michelin KM 18 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.12.2017 Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej osiedlowej dla projektowanych budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Fredry i Ziębiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej z podłączeniami do granicy działek posesji przy ulicy Piaski we Włocławku Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniami do granicy posesji przy ulicy Rybnickiej we Włocławku (dz. nr 27 obręb Rybnica) Szczegóły