Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.08.2016 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przy-łączem do budynku mieszkalnego na terenie działki nr 88 obręb Włocławek KM 46, działki nr 150/3 obręb Włocławek KM 45 oraz działki nr 41 obręb Włocławek KM 44, przy ulicy Cyganka 24 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 08.08.2016 Zgłoszenie budowy, przebudowy istniejącej osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w obrębie ulic: Barskiej, Wojskowej, Ostrowskiej, Zielnej, alei Kazimierza Wielkiego, Leśnej (zadanie nr 4) w ramach projektu inwestycyjnego: „Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w jednostce strukturalnej Wschód Mieszkaniowy i Wschód Przemysłowy na terenie miasta Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zgłoszenie budowy i przebudowy istniejącej osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w obrębie ulic Barska – Polna – Żytnia – ZADANIE NR 2 w ramach projektu inwestycyjnego: „Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w jednostce strukturalnej Wschód Mieszkaniowy i Wschód Przemysłowy na terenie miasta Włocławek” Szczegóły
Artykuł 03.08.2016 Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin we Włocławku – Etap I, w ramach projektu inwestycyjnego: „Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin” Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zgłoszenie budowy, przebudowy istniejącej osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w obrębie ulic: Żelazne Wody, Żytniej, Zielnej, Ostrowskiej – zadanie nr 3 w ramach projektu inwestycyjnego: „Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w jednostce strukturalnej Wschód Mieszkaniowy i Wschód Przemysłowy na terenie miasta Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 Zgłoszenie budowy, przebudowy istniejącej osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w obrębie ulic: Barskiej, Wojskowej, Ostrowskiej, Zielnej, alei Kazimierza Wielkiego, Leśnej – zadanie nr 4 w ramach projektu inwestycyjnego: „Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w jednostce strukturalnej Wschód Mieszkaniowy i Wschód Przemysłowy na terenie miasta Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 08.07.2016 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przy-łączem do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 145, 149/1, 159 obręb Włocławek KM 45 przy ulicy Żabiej 14/16 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 04.07.2016 Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej na terenie działek nr 3/2, 208/1, 2/26 obręb Włocławek KM 124/1 oraz budowa przyłącza cieplnego i przebudowa przyłączy cieplnych na terenie działek 2/26, 2/14, 2/15 obręb Włocławek KM 124/1 przy ulicy Obwodowej i Wienieckiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 04.07.2016 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych na terenie działek nr 42/21, 42/23 obręb 0002 Rybnica przy ulicy Krzemowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 01.07.2016 Zgłoszenie budowy, przebudowy istniejącej przepompowni ścieków P-1 znajdującej się na działkach 24/2, 11/9 obręb Włocławek KM 92 oraz przebudowy rurociągu tłocznego zlokalizowanego na działce 26 obręb Włocławek KM 92 przy ulicy Płockiej oraz budowy, przebudowy przepompowni ścieków P-5 wraz z rurociągiem tłocznym na terenie dz. nr 29/1, 28, 26 obręb Włocławek KM 7/1 przy ulicy Bobrownickiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 01.07.2016 Zgłoszenie budowy i przebudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków na terenie działek nr 24/2, 24/1, 25, 43/2, 33 obręb Michelin KM 13, działka nr 37 obręb Michelin KM 02 oraz działek nr 244, 428, 424, 408 obręb Michelin KM 01 przy al. Jana Pawła II we Włocławku Szczegóły
Artykuł 27.06.2016 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przy-łączem do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 15/106, 15/122, 15/123 obręb Włocławek KM 87 przy ulicy Celulozowej 29/29a we Włocławku Szczegóły
Artykuł 13.06.2016 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przy-łączem do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 15/62, 15/106 obręb Włocławek KM 87 przy ulicy Celulozowej 23/23a we Włocławku Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Zgłoszenie budowy, przebudowy i remontu 9 przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi przy ulicach: Płockiej, Żwirowej, Bobrownickiej, Mielęcińskiej, Łabędziej, Cisowej, Łosiej, Brzezinowej, Bluszczowej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 08.06.2016 Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci cieplnych oraz budowa nowego przyłącza cieplnego na terenie działek nr 116/81, 116/110, 116/78, 116/82, 116/80, 116/60, 116/139 obręb Włocławek KM 28 oraz działka nr 3/235 obręb Włocławek KM 28 przy ulicach: Rajska 1, Sielska 3, Wesoła10/12, Pogodna we Włocławku Szczegóły