Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.11.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PEdn63 w ulicy Zarzeczewskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.11.2019 Zgłoszenie budowy linii napowietrznej nN-0,4kV na istnie-jących słupach oraz budowa linii kablowej nN, na terenie działki nr 6/6 obręb Michelin KM 10 oraz działek nr 58, 151, 40 obręb Michelin KM 11 przy ulicy Botanicznej, Ziołowej i Szkolnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Pogodnej i Chocimskiej we Włocławku, na terenie działek nr 116/15, 116/36, 116/148, 116/92, 116/93, 116/94, 116/96, 116/97, 116/98, 116/101, 116/103, 116/104, 116/105, 116/106, 116/109, 116/55 obręb Włocławek KM 32 Szczegóły
Artykuł 13.11.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63, na terenie działek nr 118 i 117/1 obręb Włocławek KM 78 przy ul. Smólskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej N/C średnicy dn 125-160 o długości 783,2 m w ul. Liliowej, Gościnnej, Wiosennej i Grodzkiej, na terenie działek nr 14, 11/6, 7/7, 4/5, 4/10, 3/4 obręb Włocławek KM 2 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.10.2019 Zgłoszenie budowy sieci telekomunikacyjnej SATFILM w technologii FTTH we Włocławku, na terenie dz. nr 112/1, 130/1, 92, 15, 22, 104, 84/3, 138, 152/2, 152/1, 46/5, 117/2 obręb Michelin KM 08; dz. nr 91, 60, 13/8, 92, 77, 49 obręb Michelin KM 21 oraz dz. nr 1, 11, 92, 67/2, 8, 87, 17, 121/2, 121/1, 116/4, 116/6, 108/2, 107/2, 14 obręb Michelin KM 22 w pasie ulic: Wczasowej, Sarniej, Wiśniowej, Drzewnej, Żbikowej, Brzezinowej, Zagajnikowej, Sowiej, Zajęczej, Dzikiej, Sępiej, Łowieckiej, Kukułczej, Szpalerowej, Świetlanej, Sobolowej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej polegającej na zmianie sposobu zasilania linii kablowej, na terenie działek nr 71, 88, 162/11 obręb Włocławek KM 81 oraz działka nr 212 obręb Włocławek KM 52 przy ul. Ciasna, Wolność we Włocławku Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i przyłącza wodocią¬gowego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działek nr 39/6, 38/5, 39/3 obręb Michelin KM 15 przy ul. Pawiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.09.2019 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią w ulicy Lisek na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej i ul. Rolnej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Lisek na odcinku od ul. Obwodowej do posesji przy ul. Lisek 27, na terenie działek nr 14/5 obręb Włocławek KM 38, nr 12, 13, 5/1, 10/12, 11/3, 15, 11/5, 14/4, 10/13, 10/10, 10/9 obręb Włocławek KM 39, nr 21/1, 1/24 obręb Włocławek KM 40, nr 14/3, 6/3, 14/1, 13/2 obręb Włocławek KM 60, nr 20 obręb Włocławek KM 62 przy ul. Lisek, Obwodowej, Wysokiej, Rolnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 17.09.2019 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy ulicy Okrzei 77 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki nr 31/2 obręb Włocławek KM 54 przy ul. Łanieszczyzna 19 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PEdn110 w ulicy Płockiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Piekarskiej 4 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PEdn63 w ulicy Wiklinowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Zgłoszenie budowy nowego odcinka sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, na terenie działek nr 25, 218/1, 218/11 obręb Włocławek KM 52 oraz dz. nr 135 obręb Włocławek KM 50 przy ulicy Warszawskiej we Włocławku. Szczegóły