Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.05.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej n/c PE dn 125 o długości 42 m, na terenie działki nr 26 obręb Włocławek KM 4 przy ul. Witoszyńskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c PE dn 63 w ulicy Łanieszczyzna we Włocławku Szczegóły
Artykuł 02.04.2019 Zgłoszenie budowy przyłącza elektroenergetycznego 0,4kV do silnika NG-1200A przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 27.03.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c PE dn 63 o długości 81,0 m, na terenie działki nr 49/1 obręb Włocławek KM 132 położonej przy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku Szczegóły
Artykuł 12.03.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c wraz z budową przyłączy gazu, na terenie działek nr 42/1, 36/22, 36/23 obręb Włocławek KM 29, działek nr 64/4, 64/18, 65/17, 8/4, 65/25, 63/4, 63/12, 43/2, 63/10 obręb Włocławek KM 31 położonych przy Toruńskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 08.03.2019 Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) wraz z budową przyłączy gazu ś/c w ul. Okrężnej, Pl. Kolanowszczyzna, Orzechowej, Kraszewskiego, Reymonta, Strugaczy, na terenie dz. nr 60/6, 60/4, 62, 57/20, 57/10 obręb Włocławek KM 82; dz, nr 47, 20/5, 20/4, 21/1, 68, 45, 48/2, 49, 50/2, 70, 73/27, 77/4, 73/25, 73/23, 73/18, 73/22, 73/17, 58, 71/2, 75/5 obręb Włocławek KM 84; dz. nr 120/1, 120/4, 122, 117, 133, 113 obręb Włocławek KM 49/1; dz. nr 51 obręb Włocławek KM 49/2; dz. nr 5/1 obręb Włocławek KM 87 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 22.02.2019 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. POW 33/35 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania pawilonu handlowego, na terenie działek nr 15/104, 15/62, 15/78, 22/5, 20/5, 20/6, 20/1 obręb Włocławek KM 87 przy ul. Zagajewskiego / Okrężnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania energetycznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz pawilonu handlowego, na terenie działek nr 1, 23, 15/68, 22/3, 20/1, 20/6 obręb Włocławek KM 87 przy ul. Stodólnej / Okrężnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 24.12.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie działek nr 17/3, 26/3, 28, 29, 35/3, 42, 44/3, 48/3, 54/3, 61/3, 62/3, 68/4, 70, 74, 80, 88, 94 obręb Michelin KM 19 i działki nr 90 obręb Michelin KM 20 położonych przy ul. Jaskółczej, Jaworowej, Kościelnej, Laskowej, Osiedlowej, Paprociej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 18.12.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Leśnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie działek nr 8, 40, 12, 58, 151 obręb Michelin KM 11, nr 1/3, 1/5, 4/2, 6, 7/1, 9, 11/2, 13/1, 17, 16/2, 29, 32, 42, 46/1, 59 obręb Michelin KM 18, nr 16/3, 39, 34/3, 40/1, 42, 43/3, 45/1, 47/3, 54/3 obręb Michelin KM 19 oraz działki nr 7 obręb Michelin KM 10 położonych przy ul. Modrej, Szkolnej, Ziołowej, Brzezinowej, Paprociej, Botanicznej i Jaskółczej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej z podłączeniem do granicy posesji przy ul. Bobrownickiej, na terenie działek nr 26, 28, 29/1, 25/5 obręb Włocławek KM 7/1, nr 20 obręb Włocławek KM 8/1 położonych przy ul. Grodzkiej, Wrzosowej, Bobrownickiej i Plażowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 29.11.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy ulicy Cienistej, Dalekiej, Łabędziej, Mielęcińskiej, Pawiej, Skrytej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynku Castoramy i Parku Handlowego A przy ul. Kapitulnej i Gniazdowskiego we Włocławku Szczegóły