Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.11.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynku Castoramy i Parku Handlowego A przy ul. Kapitulnej i Gniazdowskiego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.11.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie dz. nr 6, 40, 49, 52, 97/1, 97/2, 151 obręb Michelin KM 11 oraz dz. nr 98/3 obręb Michelin KM 12 w pasie ulic: Botanicznej, Miodowej, Modrej, Szkolnej, Strzeleckiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 09.11.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie działek nr 42 obręb Michelin KM 05, nr 5 obręb Michelin KM 10, nr 43, 151 obręb Michelin KM 11 położonych przy ul. Botanicznej, ul. Koralowej i ul. Parkowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 25.10.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy ulicy Irysowej, Liściastej, Szyszkowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 23.10.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy ulicy Cienistej, Parkowej, Strzeleckiej, Szkolnej, Zbieżnej, Zielonej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 17.10.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku handlowo-usługowego przy ul. Zagajewskiego/Okrężnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy ulicy Koralowej, Łosiej, Zachodniej, Żywicznej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie działek nr 9/1, 34/8 obręb Michelin KM 02, nr 33, 43/2 obręb Michelin KM 13 położonych przy Al. Jana Pawła II, ul. Skrajnej i ul. Smoczej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ulicy Pogodnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 22.08.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy ulicy Dobrej, Wiązowej, Zachodniej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.08.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie dz. nr 1/1 obręb Michelin KM 13; dz. nr 1/59, 26 obręb Michelin KM 14 oraz dz. nr 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 10/1, 14/3, 20/1, 21 obręb Michelin KM 15 w pasie ulic: Letniej i Bartnickiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.08.2018 Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Planty, na terenie działek nr 120 i 57/1 obręb Włocławek KM 78 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 01.08.2018 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV; przyłącza kablowego sn-15kV; linii kablowej nn-0,4kV oraz przyłącza kablowego nn-0,4kV dla zasilania działki 3/9 we Włocławku przy ulicy Dobrzyńskiej Szczegóły
Artykuł 27.07.2018 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z zewnętrzną infrastrukturą (linią kablową SN-15 kV oraz linią kablową nn), na terenie dz. nr 25/2 obręb Włocławek KM 80 przy ulicy Komunalnej 2 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie dz. nr 1/1, 2/1, 7/1, 11/3, 11/8, 12/1, 16/12, 16/13, 17/10, 18/6, 18/9, 27/4, 33 obręb Michelin KM 13 oraz dz. nr 2, 7, 14, 20, 26 obręb Michelin KM 14 w pasie ulic: Skrajnej, Kaletniczej, Metalowej, Szewskiej, Letniej we Włocławku. Szczegóły