Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.07.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Ogniowej 4 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Piekarskiej 15 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 06.07.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie dz. nr 1, 2 obręb Michelin KM 02 oraz dz. nr 22/1, 23/1, 22/2, 23/2, 29/9, 35/9, 35/19 obręb Michelin KM 03 w pasie ulic: Szyszkowej, Mielęcińskiej, Zimowej i Pięknej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 05.07.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy ulicy Mielęcińskiej, Zaułek, Łubinowej, Wilgi we Włocławku Szczegóły
Artykuł 28.06.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej przy Alei Jana Pawła II, ulicy Mielęcińskiej, Tęczowej, Deszczowej, Jesiennej, Mielęcińskiej, Skrajnej, Cisowej, Dolnej, Dalekiej, Łabędziej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 23.04.2018 Zgłoszenie budowy i przebudowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przy ulicy Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 12.04.2018 Zgłoszenie budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych przy ulicy Szyszkowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 28.03.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku przedszkola przy ulicy Letniej 64 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci energetycznej nN zasilającej oświetlenie drogowe ul. Rybnickiej i Skalnej na dz. nr 37/2, 38/14, 38/39, 27, na terenie działki nr 37/2 obręb Rybnica KM 0002 Szczegóły
Artykuł 20.02.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Chłodnej 33 / Pustej 40 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN250mm z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej przy ulicy Budowlanych, Chemików, Hutniczej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 11.01.2018 Zgłoszenie budowy i przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej z przyłączami na odcinku od ciepłowni MPEC do ul. Zielnej (od komory W-0 do komory W-1A) we Włocławku Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sąsiedztwie budynków mieszkalnych przy ulicy Dziewińskiej, na terenie działek nr 22/15, 22/18, 22/20, 22/21, 42/14, 42/16, 42/17, 42/19, 42/20, 43/2 obręb Włocławek KM 75 oraz działki nr 118 obręb Włocławek KM 78. Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w sąsiedztwie budynków mieszkalnych usytuowanych przy ulicach: Płowieckiej, Planty, Dziewińskiej, Kaliskiej, na terenie działek nr 77/2 obręb Włocławek KM 54; dz. nr 63/4, 71/7, 71/8, 71/10, 71/11, 140, 157/19, 157/31, 157/42, 157/43, 157/46, 157/47, 157/48, 157/49, 157/50 obręb Włocławek KM 77; dz. nr 116 obręb Włocławek KM 78 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 02.01.2018 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią w ul. Lisek na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej i ul. Rolnej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Lisek na odcinku od ul. Obwodowej do posesji przy ul. Lisek 27, na terenie dz. nr 14/5 obręb Włocławek KM 38; dz. nr 5/1, 10/9, 10/10, 10/12, 10/13, 11/3, 11/5, 12, 13, 14/4, 15 obręb Włocławek KM 39; dz. nr 1/24, 21/1 obręb Włocławek KM 40; dz. nr 6/3, 13/2, 14/1, 14/3 obręb Włocławek KM 60; dz. nr 20 obręb Włocławek KM 62 we Włocławku. Szczegóły