Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.05.2017 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Bukowej 24 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 11.05.2017 Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Radyszyńskiej 27 we Włocławku, na terenie działki nr 12 obręb Włocławek KM 119. Szczegóły
Artykuł 13.03.2017 Zgłoszenie budowy przyłączy cieplnych oraz montażu indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ulicy Brzozowej i Traugutta – likwidacja grupowego węzła cieplnego Brzozowa 3 – zadanie nr 7 oraz zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami oraz montażu indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Brzozowej – likwidacja grupowego węzła cieplnego Brzozowa 7 – zadanie nr 8 Szczegóły
Artykuł 31.01.2017 Zgłoszenie budowy sieci cieplnej wraz z przyłączami oraz montażem indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Dziewińskiej, Planty oraz Płowieckiej – likwidacja grupowego węzła cieplnego Płowiecka 7A – zadanie nr 3 w ramach projektu inwestycyjnego: „likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do posesji przy ul. Kaletniczej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do posesji przy ul. Żelazne Wody we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Brzezinowej z przyłączeniami do granicy działek. Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego o taras wraz z przebudową (powiększenie otworu okiennego) przy ulicy Weselnej 10b we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.11.2016 Zgłoszenie budowy sieci i przyłączy cieplnych oraz montaż indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach przy ulicy Bojańczyka, na terenie dz. nr 5/20 obręb Włocławek KM 50 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 04.10.2016 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalno-usługowego, na terenie działek nr 232/1, 202/1 obręb Włocławek KM 52 przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 32 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 09.09.2016 Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin we Włocławku – Etap II; w ulicach Bartnickiej, Letniej i Metalowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 05.09.2016 Zgłoszenie wymiany, remontu, budowy, przebudowy istniejącej sieci kanalizacyjnej w al. Jana Pawła II – budowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków Szczegóły
Artykuł 31.08.2016 Zgłoszenie budowy sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz pompownią wody sieciowej dla potrzeb Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin we Włocławku – Etap I, w ramach projektu inwestycyjnego: „Likwidacja niskich emisji na terenie Osiedla Mieszkaniowego Mielęcin” Szczegóły
Artykuł 31.08.2016 Zgłoszenie budowy i przebudowy istniejącej osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w obrębie ulic Barska – Polna – Żytnia – ZADANIE NR 2 w ramach projektu inwestycyjnego: „Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w jednostce strukturalnej Wschód Mieszkaniowy i Wschód Przemysłowy na terenie miasta Włocławek” Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych na terenie działek nr 42/21, 42/23 obręb Rybnica KM 0002 we Włocławku Szczegóły