Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.01.2020 Zarządzenie nr 40/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 30.01.2020 Zarządzenie nr 38/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 stycznia 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 9/4 o powierzchni 0,0394 ha w obrębie Włocławek KM 78, położonej we Włocławku przy ul. Kruszyńskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Zarządzenie Nr 36/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 13 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Zarządzenie nr 13/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 71/165 o powierzchni 0,0112 ha w obrębie Włocławek KM 7/2, położonej we Włocławku przy ul. Kwiatowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Zarządzenie nr 4/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/203 o powierzchni 0,0044 ha w obrębie Włocławek KM 58, położonej we Włocławku przy ul. Borowskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Zarządzenie nr 531/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4/7 o powierzchni 0,0265 ha w obrębie 1162 Włocławek KM 116/2, położonej we Włocławku przy Alei Kazimierza Wielkiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Zarządzenie nr 530/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2/30 o powierzchni 0,0278 ha w obrębie 1150 Włocławek KM 115, położonej we Włocławku przy ul. Grondy 20, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Zarządzenie nr 529/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej 18, stanowiącej część dz. nr 40/7 (Włocławek KM 73) o pow. 43,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 31.12.2019 Zarządzenie nr 528/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Planty, działka nr 116/16 (Włocławek KM 55) o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Zarządzenie nr 524/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjnanr 1/200 o powierzchni 0,0024 ha w obrębie Włocławek KM 58, położonej we Włocławku przy ul. Borowskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 30.12.2019 Zarządzenie nr 523/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 27.12.2019 Zarządzenie nr 521/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Planty, stanowiącej działkę nr 116/16 (Włocławek KM 55) o pow. 30,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Zarządzenie nr 512/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 8/32 o powierzchni 0,0150 ha w obrębie Włocławek KM 68, położonej we Włocławku przy ul. Żurawiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 501/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wiślanej 1, stanowiącej część dz. nr 32 (Włocławek KM 46) o pow. 50,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 10.12.2019 Zarządzenie nr 500/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako działka nr 18/36 (Włocławek KM 94) o pow. 15,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat trzech. Szczegóły