Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.07.2016 Zarządzenie nr 217/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Szpitalnej 1b, stanowiącej część działki nr 15/12 KM 35 o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 Zarządzenie nr 204/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: -ul. Rucianej, działka nr 9/47 KM 5 o pow. 230,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 Zarządzenie nr 203/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 Zarządzenie nr 202/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2016 r zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 Zarządzenie nr 201/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: -ul. Moniuszki 4-18, część działki nr 9/1 KM 68 o pow. 80,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 11.07.2016 Zarządzenie nr 200/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy: Paprociej, oznaczonej jako działka nr 67/1 KM 22 Obręb Michelin o pow. 0,0011 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 21.06.2016 Zarządzenie nr 191/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 12 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 21.06.2016 Zarządzenie nr 190/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy: -ul. Płockiej, stanowiącej część działki nr 18/20 KM 94 o pow. 200,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Zarządzenie nr 172/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 czerwca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej we Włocławku przy ul. Wiklinowej, oznaczonej jako działka nr 4/40 Obręb Kawka o pow. 2.5461 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Zarządzenie nr 169/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Polnej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 20/19 o powierzchni 0,0119 ha (Obręb 0880 Włocławek KM 88), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Zarządzenie nr 168/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Polnej, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 15/127o powierzchni 0,0030 ha (Obręb 0870 Włocławek KM 87) i nr 20/18 o powierzchni 0,0151 ha (Obręb 0880 Włocławek KM 88), przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego. Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 Zarządzenie nr 165/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 czerwca 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Chopina, stanowiącej część działki nr 71/99 KM 51 o pow. 20,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 Zarządzenie nr 161/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: -ul. Płockiej 127a, stanowiącej część działki nr 8/3 KM 94 o pow. 50,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 Zarządzenie nr 160/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: – ul. Celulozowej, stanowiącej część dz. nr. 15/62 KM 87 o pow. 172,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 25.05.2016 Zarządzenie nr 159/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 maja 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: -ul. Żelazne Wody, oznaczona jako działka nr 11/2 KM 110 o pow. 34,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły