Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 08.04.2016 Zarządzenie Nr 102/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Energetyków, oznaczonej jako działka nr 79/1 o powierzchni 0.2301 ha w obrębie Włocławek KM34, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Zarządzenie Nr 101/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Michelińskiej, oznaczonej jako działka nr 212/2 o powierzchni 0.2801 ha w obrębie Michelin KM 20, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Zarządzenie Nr 100/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 kwietnia 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Jaskółczej, oznaczonej jako działka nr 46/2 o powierzchni 0.2496 ha w obrębie Michelin KM 18, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 08.04.2016 Zarządzenie Nr 99/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 kwietnia 2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Szkolnej, oznaczonej jako działka nr 20/2 o powierzchni 0.2826 ha w obrębie Michelin KM 18, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 96/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej działkę nr 42/153 KM 29 o pow. 344,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 95/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Niecałej 2, stanowiącej część dz. nr. 23 KM 42 o pow. 100,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 94/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Polnej, stanowiącej część dz. nr. 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 93/2016 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 7 kwietnia 2016r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej ,stanowiącej część działki nr 18/20 KM 94 o pow. 144,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 85/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej, stanowiącej część dz. nr. 11/64 KM 94 o pow. 36,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 84/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kapitulnej (Gajowej), stanowiącej część działki nr 1/13 KM 67 o pow. 60,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 82/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy: Płowieckiej 10a, oznaczonej jako działka nr 51/2 KM 77 o pow. 0,0683 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy: Żytniej, oznaczonej jako działka nr 75/4 KM 84 o pow. 0,0153 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 23.03.2016 Zarządzenie Nr 77/2016 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, z dnia 23 marca 2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy Placu Wolności 5, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 103 o pow. 0,2149 ha, (Włocławek KM 45), dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00034273/6, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Szczegóły
Artykuł 23.03.2016 Zarządzenie Nr 76/2016 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, z dnia 23 marca 2016 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Lunewil, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/7 o pow. 0,0006 ha oraz przy ulicy Lunewil 17A i Okrzei 77, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/8 o pow. 0,5690 ha (Włocławek KM 36), dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi księgę wieczystą nr WL1W/00047846/8, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Szczegóły
Artykuł 18.03.2016 Zarządzenie Nr 72/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy Żurawiej 16D, oznaczonej jako działka nr 5/11 KM 68 o pow. 0,0123 ha Szczegóły