Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.02.2016 Zarządzenie nr 33/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej 85 Szczegóły
Artykuł 02.02.2016 Zarządzenie nr 32/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy: ul. Żelazne Wody 76 Szczegóły
Artykuł 02.02.2016 Zarządzenie nr 31/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, będącej w użytkowaniu Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Ceglana 13/15 Szczegóły
Artykuł 28.01.2016 Zarządzenie nr 28/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu obejmującego 12 lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 28.01.2016 Zarządzenie nr 27/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu obejmującego 9 lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 21.01.2016 Zarządzenie nr 21/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 23 Szczegóły
Artykuł 21.01.2016 Zarządzenie nr 20/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Planty Szczegóły
Artykuł 21.01.2016 Zarządzenie nr 19/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty Szczegóły
Artykuł 21.01.2016 Zarządzenie nr 18/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Kościuszki 26 Szczegóły
Artykuł 21.01.2016 Zarządzenie nr 17/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2016 r. sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy Al. Chopina Szczegóły
Artykuł 21.01.2016 Zarządzenie nr 16/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Toruńskiej Szczegóły
Artykuł 07.01.2016 Zarządzenie nr 7/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Starodębskiej Szczegóły
Artykuł 07.01.2016 Zarządzenie nr 6/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ul. Skrytej 7 Szczegóły
Artykuł 07.01.2016 Zarządzenie nr 5/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Starodębskiej 21 Szczegóły
Artykuł 07.01.2016 Zarządzenie nr 4/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Moniuszki 4-18 Szczegóły