Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.11.2017 Zapytanie ofertowe na opracowanie audytu efektywności energetycznej oraz inwentaryzacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Gminy Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 03.03.2017 Zapytanie ofertowe na przygotowanie przez organizację zrzeszającą architektów otwartego, jednoetapowego konkursu realizacyjnego na rozbudowę, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku na centrum rewitalizacji. Szczegóły
Artykuł 23.12.2016 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 30.000 euro. Nazwa zadania: „ Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2 ”. Szczegóły
Artykuł 30.11.2016 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 30.000 euro. Nazwa zadania: „Modernizacja budynków wraz z wyposażeniem Centrum Kształcenia Praktycznego we Włocławku przy ul. Ogniowej 2”. Szczegóły
Artykuł 11.10.2016 Zapytanie ofertowe na zakup krzeseł konferencyjnych na potrzeby funkcjonowania Kawiarni obywatelskiej w ramach projektu pn.: „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”. Szczegóły
Artykuł 11.10.2016 Zapytanie ofertowe na zakup stołów na potrzeby funkcjonowania Kawiarni obywatelskiej w ramach projektu pn.: „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”. Szczegóły
Artykuł 23.08.2016 Zapytanie o cenę dla opracowania studium wykonalności zawierającego analizę kosztów i korzyści (zgodnie z wymogiem określonym w pkt d i E wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) wraz z arkuszem kalkulacyjnym zawierającym model finansowo – ekonomiczny z aktywnymi formułami obliczeniowymi dla inwestycji pn. „Utworzenie parku na Słodowie oraz rewaloryzacja zieleni Parku im. H. Sienkiewicza we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 26.07.2016 Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu „Wieloletniej strategii rozwoju zieleni miejskiej dla Włocławka”. Szczegóły
Artykuł 21.07.2016 Zapytanie ofertowe na opracowania studium wykonalności zawierającego analizę kosztów i korzyści (zgodnie z wymogiem określonym w pkt d i E wniosku o dofinansowanie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) wraz z arkuszem kalkulacyjnym zawierającym model finansowo – ekonomiczny z aktywnymi formułami obliczeniowymi dla przedmiotowej inwestycji. Szczegóły
Artykuł 07.07.2016 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 30.000 euro.Nazwa zadania: Świadczenie całodobowych usług weterynaryjnych w przypadku wystąpienia zdarzeń z udziałem dzikich zwierząt na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 28.06.2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie, utrzymanie i serwis interaktywnej cyfrowej mapy funkcjonalnej wraz z systemem monitorowania efektów realizacji gminnego programu rewitalizacji. Szczegóły
Artykuł 06.06.2016 Ogłoszenie o zamówieniu o wartości do 30.000 euro. Nazwa zadania: Rewaloryzacja parku im. Sienkiewicza oraz utworzenie nowego parku na Słodowie, we Włocławku. Szczegóły