Zamówienia publiczne do 30.000 €

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.03.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. na wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontroli czystości przystanków autobusowych. Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Nazwa zadania inwestycyjnego: Dostawa teczek i pudeł bezkwasowych Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Nazwa zadania inwestycyjnego: Dostawa papieru kserograficznego , format A-4 Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, którego przedmiotem będzie „Utrzymanie i konserwacja urządzeń, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, służących do oświetlenia ulic i iluminacji obiektów we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 13.03.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Nazwa zadania inwestycyjnego: Dostawa krzeseł obrotowych. Szczegóły
Artykuł 07.03.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Nazwa zadania inwestycyjnego: ,,I. Opracowanie operatu leśnego w formie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na lata 2019-2028: -należących do osób fizycznych oraz wspólnot gruntowych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Włocławek , – dla lasów komunalnych Gminy Miasto Włocławek,wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na Środowisko (o ile będzie wymagana). II. Inwentaryzacji stanu tzw. terenów zadrzewionych Gminy Miasto Włocławek’ III. Inwentaryzacji stanu lasów, o której mowa art. 19 ust.3 ustawy o lasach” Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. , na wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej” Szczegóły
Artykuł 06.03.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Nazwa zadania inwestycyjnego: Dostawa materiałów biurowych Szczegóły
Artykuł 19.02.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Nazwa zadania inwestycyjnego: Program” Okna ” – wymiana okien w placówkach oświatowo- wychowawczych Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. na wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontroli czystości przystanków autobusowych. Szczegóły
Artykuł 16.02.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Nazwa zadania: „Kontynuacja użytkowania systemu zarządzania oświatą” Szczegóły
Artykuł 08.02.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Nazwa zadania inwestycyjnego: „Budowa ul. Żytniej wraz infrastrukturą towarzyszącą” Szczegóły
Artykuł 02.02.2018 W związku z zamiarem udzielenia zlecenia Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek, 87-800 Włocławek, Zielony Rynek 11/13, prosi o złożenie oferty na wykonywanie kontroli biletów w autobusach MPK oraz kontroli czystości przystanków autobusowych. Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, składa zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Oczyszczanie miasta w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach z zielenią w ciągach ulicznych w okresie zimowym oraz zimowe utrzymanie chodników, opróżniania koszy ulicznych, pojemników, transport i utylizacja padłych zwierząt w okresie od 01 lutego 2018r. do 31 marca 2018r.” Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 Zapytanie ofertowe na opracowanie audytu efektywności energetycznej oraz inwentaryzacji oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie Gminy Miasta Włocławek. Szczegóły