Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.12.2017 Zarządzenie nr 330/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uzupełniającego naboru na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Zarządzenie nr 329/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Społecznej Komisji Mieszkaniowej Szczegóły
Artykuł 13.12.2017 Zarządzenie nr 328/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 12.12.2017 Zarządzenie nr 327/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Zarządzenie nr 322/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Zarządzenie nr 326/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2018, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Zarządzenie nr 325/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 287/2017 w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Zarządzenie nr 324/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 08.12.2017 Zarządzenie nr 323/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Zarządzenie nr 321/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: -ul. Brzozowej, stanowiącej część działki nr 78/32 KM 51 o pow. 59,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Zarządzenie nr 320/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: – ul. Toruńskiej, stanowiącej część działki nr 42/153 KM 29 o pow. 9,05 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Zarządzenie nr 319/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Toruńskiej, stanowiącej część działki nr 44/2 KM 29 o pow. 15,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 05.12.2017 Zarządzenie nr 316/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2017 rok Szczegóły
Artykuł 04.12.2017 Zarządzenie nr 318/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Zarządzenie nr 317/2017 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości zwrotu kosztów przejazdu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do szkół i placówek z terenu miasta Włocławek Szczegóły