Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.06.2018 Zarządzenie nr 169/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony oraz czas oznaczony części nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 22.06.2018 Zarządzenie nr 168/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu wolnych lokali użytkowych oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie nr 167/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku, ul. Leśna 24 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie nr 166/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 4 we Włocławku, ul. Kaliska 108 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie nr 165/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 we Włocławku, ul. Wyspiańskiego 3 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie nr 164/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 we Włocławku, ul. Cyganka 6/10 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie nr 163/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 36 we Włocławku, ul. Wyspiańskiego 3 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie nr 162/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 27 we Włocławku, ul. Cienista 20 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie nr 161/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 25 we Włocławku, ul. Rajska 1 Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Zarządzenie nr 160/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 14 we Włocławku, ul. Hutnicza 3a Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Zarządzenie nr 159/2018 Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ul. Bartnickiej, stanowiącej część działki nr 1/60 i 1/61 KM 14 (obręb Michelin) o pow. 315,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony. Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Zarządzenie nr 158/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2018 r.w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 6 lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku, przeznaczonych do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Zarządzenie nr 157/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Realizacja usług asystencji osobistej na potrzeby osób niepełnosprawnych Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Zarządzenie nr 156/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek uzdolnionych uczniów szkół z terenu miasta Włocławek w 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 18.06.2018 Zarządzenie nr 155/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek w Gminie Miasto Włocławek Szczegóły