Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.03.2018 Zarządzenie nr 74/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Zarządzenie nr 73/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/1 o powierzchni 0,3246 ha w obrębie Włocławek KM 112/2 położonej we Włocławku przy ul. Papieżka 73, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych. Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Zarządzenie nr 72/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1/151 o powierzchni 0,0219 ha w obrębie Michelin KM 14 i nr 1/166 o powierzchni 0,0106 ha w obrębie Michelin KM 14, położonej we Włocławku przy ul. Bartnickiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Zarządzenie nr 71/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu wolnych lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do remontu Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Zarządzenie nr 70/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 21.03.2018 Zarządzenie nr 69/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.03.2018 Zarządzenie nr 68/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu nr 1 na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Włocławek w roku 2018. Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Zarządzenie nr 67/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2018 r. Szczegóły
Artykuł 16.03.2018 Zarządzenie nr 66/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zakazu udostępniania terenów stanowiących własność Miasta Włocławek i Skarbu Państwa na cele związane z organizowaniem objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt. Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zarządzenie nr 65/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zarządzenie nr 64/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zarządzenie nr 63/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Towarowej 3a, działka nr 32/17 KM 47 o pow. 11,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zarządzenie nr 62/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, stanowiącej część dz. nr 5/57 KM 43 o pow. 23,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 6 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zarządzenie nr 61/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, część działki nr 42/121 KM 29 o pow. 9,11 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Zarządzenie nr 60/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego udostępnienia sal gimnastycznych szkół w ramach programu Ministra Sportu i Turystyki pod nazwą „Szkolny Klub Sportowy” w 2018 roku Szczegóły