Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.12.2019 Zarządzenie nr 493/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia 2 konkursu ofert i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Zarządzenie nr 492/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Zarządzenie nr 491/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2020, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 04.12.2019 Zarządzenie nr 483/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Zarządzenie nr 490/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Zarządzenie nr 489/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Reymonta 28a, część działki nr 65/25 KM 49/1 o pow. 36,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Zarządzenie nr 488/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Generała Dąbrowskiego, działka nr 116/1 KM 57 o pow. 176,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 02.12.2019 Zarządzenie nr 487/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Zarządzenie Nr 486/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Zarządzenie Nr 485/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 29.11.2019 Zarządzenie Nr 484/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn.”Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej” Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 Zarządzenie Nr 482/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granic Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 Zarządzenie Nr 480/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 Zarządzenie Nr 481/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie etatyzacji w Urzędzie Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 23.11.2019 Zarządzenie Nr 479/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn.”Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej”. Szczegóły