Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 94/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Polnej, stanowiącej część dz. nr. 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 93/2016 PREZYDENTA MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 7 kwietnia 2016r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej ,stanowiącej część działki nr 18/20 KM 94 o pow. 144,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zarządzenie Nr 92/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej. Szczegóły
Artykuł 04.04.2016 Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016r. w sprawie powołania Zespołu do ustalenia założeń w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 Zarządzenie Nr 89/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 01.04.2016 Zarządzenie Nr 90/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2016 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2016 Zarządzenie Nr 87/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia postępowania w związku z przekazaniem zadań z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 86/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2016 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 85/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Płockiej, stanowiącej część dz. nr. 11/64 KM 94 o pow. 36,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 84/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy: ul. Kapitulnej (Gajowej), stanowiącej część działki nr 1/13 KM 67 o pow. 60,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 83/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie z budżetu miasta wyjazdów uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Włocławek na tzw. „zielone szkoły” Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 78/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznych sprawozdań za 2015 rok Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 82/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy: Płowieckiej 10a, oznaczonej jako działka nr 51/2 KM 77 o pow. 0,0683 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 81/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ulicy: Żytniej, oznaczonej jako działka nr 75/4 KM 84 o pow. 0,0153 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Zarządzenie Nr 80/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, położonej we Włocławku przy ulicy Korczaka, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 82/2 o pow. 0,0406 ha (Włocławek KM 72/1) Szczegóły