Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.10.2019 Zarządzenie nr 420/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zarządzenie nr 419/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 10.10.2019 Zarządzenie nr 418/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Zarządzenie nr 416/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku, oznaczonej jako działka nr 44/4 (Włocławek KM 102) o pow. 199,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech, w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Zarządzenie nr 415/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku, oznaczonych jako: działka nr 8/1 (Włocławek KM 102) o pow. 1 282,00 m2, usytuowana przy ul. Papieżka 63, działka nr 46/3 (Włocławek KM 102) o pow. 97,00 m2, działka nr 55/10 (Włocławek KM 102) o pow. 24 799,00 m2, usytuowana przy ul. Papieżka, działka nr 3/51 (Włocławek KM 114) o pow. 18 550,00 m2, usytuowana przy Al. Kazimierza Wielkiego, przeznaczonych do wydzierżawienia do lat trzech, w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Zarządzenie nr 414/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, oznaczonej jako: działka nr 21/4 (Włocławek KM 102), o pow. 1 419,00 m2, położona przy ul. Papieżka oraz działka nr 3/59 (Włocławek KM 114) o pow. 27 751,00 m2, położona przy Al. Kazimierza Wielkiego, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech, w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Zarządzenie nr 412/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zarządzenie nr 417/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zarządzenie nr 411/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 08.10.2019 Zarządzenie nr 410/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 42/146 o powierzchni 0,0019 ha w obrębie Włocławek KM 29, położonej we Włocławku przy ul. Żwirowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkowników wieczystych. Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 Zarządzenie nr 409/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 66-68, stanowiącej część dz. nr 4/6 KM 29 o pow. 225,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2 lat i 9 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 Zarządzenie nr 408/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Generała Dąbrowskiego, działka nr 116/1 KM 57 o pow.34,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 Zarządzenie nr 405/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 Zarządzenie nr 407/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Szczegóły
Artykuł 04.10.2019 Zarządzenie nr 406/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2019 r. w sprawie odwołania i powołania członków Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku Szczegóły