Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.09.2019 Zarządzenie nr 373/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Zarządzenie nr 374/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania członka Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Zarządzenie nr 372/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania uchwałami Rady Miasta Włocławek oraz Aktem założycielskim spółce Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Zarządzenie nr 371/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Zarządzenie nr 370/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 37, stanowiącej część dz. nr 6/4 KM 38 o pow. 47,80 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 33 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Zarządzenie nr 369/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 30.08.2019 Zarządzenie nr 368/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 28.08.2019 Zarządzenie nr 367/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu Markowy Lokal Śródmieścia, realizowanego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 Szczegóły
Artykuł 27.08.2019 Zarządzenie nr 366/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Moniuszki 3-19, stanowiącej część dz. nr 9/2 KM 68 o pow. 25,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 26.08.2019 Zarządzenie nr 365/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości Szczegóły
Artykuł 26.08.2019 Zarządzenie nr 364/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Zarządzenie Nr 363/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznawanie nagrody Prezydenta Miasta Włocławek dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Zarządzenie Nr 362/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Zarządzenie nr 361/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Lipnowskiej 12b, stanowiącej część dz. nr 40 KM 9/1 o pow. 15,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 23.08.2019 Zarządzenie nr 360/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły