Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.08.2019 Zarządzenie nr 359/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Zarządzenie nr 358/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Zarządzenie nr 357/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40 Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Zarządzenie nr 356/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Reymonta 19 A, działka nr 53/17 KM 49/1 o pow. 24,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej Szczegóły
Artykuł 20.08.2019 Zarządzenie Nr 87/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Zarządzenie nr 355/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 2 na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Zarządzenie nr 354/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatorów działań w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Zarządzenie nr 353/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 Szczegóły
Artykuł 16.08.2019 Zarządzenie nr 352/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 12.08.2019 Zarządzenie nr 351/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Łęgskiej 22b, stanowiącej część dz. nr 40/11 KM 47 o pow. 20,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej Szczegóły
Artykuł 09.08.2019 Zarządzenie nr 350/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Zarządzenie nr 349/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 16 we Włocławku, ul. Budowlanych 6a Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Zarządzenie nr 348/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40 Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Zarządzenie nr 347/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Zarządzenie nr 346/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 240/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Okrzei, działka nr 4/7 KM 43 o pow. 10,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły