Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.08.2019 Zarządzenie nr 345/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Zarządzenie nr 344/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Zarządzenie nr 343/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 16 we Włocławku, ul. Budowlanych 6a Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Zarządzenie nr 342/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 we Włocławku, ul. Hutnicza 5/7 Szczegóły
Artykuł 06.08.2019 Zarządzenie nr 341/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 22 we Włocławku, ul. Toruńska 101 Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Zarządzenie nr 340/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 we Włocławku, ul. Hutnicza 5/7. Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Zarządzenie nr 339/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 22 we Włocławku, ul. Toruńska 101. Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Zarządzenie nr 338/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Włocławek” w 2019 r. Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Zarządzenie nr 334/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 01.08.2019 Zarządzenie nr 337/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 3 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadania samorządu gminy w roku 2019 w zakresie polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 31.07.2019 Zarządzenie nr 336/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie uzupełniającego naboru na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 31.07.2019 Zarządzenie nr 335/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 2 na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Zarządzenie nr 332/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Św. Antoniego 5, stanowiącej część dz. nr 4/2 KM 49/2 o pow. 15,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 Zarządzenie nr 331/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 26.07.2019 Zarządzenie nr 330/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Miasto Włocławek Szczegóły