Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.06.2019 Zarządzenie nr 269/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadania samorządu gminy w roku 2019 w zakresie polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Zarządzenie nr 268/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Zarządzenie nr 267/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Zarządzenie nr 266/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w związku z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Zarządzenie nr 265/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 11 we Włocławku, ul. Papieżka 89 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Zarządzenie nr 264/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 we Włocławku, ul. Promienna 15 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Zarządzenie nr 263/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 32 we Włocławku, ul. Kaliska 108 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Zarządzenie nr 262/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 29 we Włocławku, ul. Dygasińskiego 10 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Zarządzenie nr 261/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 we Włocławku, ul. Brdowska 2 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Zarządzenie nr 260/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 12 we Włocławku, ul. Bukowa 37/39 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Zarządzenie nr 259/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 9 we Włocławku, ul. Łanowa 3 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Zarządzenie nr 258/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 8 we Włocławku, ul. Targowa 3 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Zarządzenie nr 257/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 we Włocławku, ul. Kraszewskiego 34 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Zarządzenie nr 256/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu głosowania wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40 Szczegóły
Artykuł 06.06.2019 Zarządzenie nr 255/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40 Szczegóły