Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.03.2020 Zarządzenie nr 101/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca 2020 r.w sprawie przyjęcia Standardów mobilności indywidualnej i infrastruktury ro-werowej. Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Zarządzenie Nr 100/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2020 w zakresie polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Zarządzenie Nr 99/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Szczegóły
Artykuł 10.03.2020 Zarządzenie Nr 98/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu najmu wolnych lokali użytkowych oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Zarządzenie Nr 97/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Zarządzenie nr 96/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 09 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Windykacji i Egzekucji Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Zarządzenie Nr 95/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2020 w zakresie polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Zarządzenie Nr 94/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Zarządzenie Nr 93/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Zarządzenie Nr 92/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Zarządzenie Nr 91/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz powołania Komisji Konkursowej Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Zarządzenie nr 80/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Zarządzenie nr 90/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Zarządzenie Nr 89/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zakładu Zieleni i Usług Komunalnych we Włocławku Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 Zarządzenie nr 88/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym Szczegóły