Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.05.2019 Zarządzenie nr 224/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia , na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Zarządzenie nr 223/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych dla osób potrzebujących w miejscu ich zamieszkania we wszystkie dni tygodnia, na terenie miasta Włocławek, w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Zarządzenie nr 220/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 20.05.2019 Zarządzenie nr 222/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ustalenia składu Miejskiej Rady Sportu we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Zarządzenie nr 221/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Włocławku oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Zarządzenie nr 219/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Zarządzenie nr 218/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, będącej w posiadaniu Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Zarządzenie nr 217/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Nr 37/2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2019r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Zarządzenie nr 216/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Nr 36/2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2019r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Zarządzenie nr 215/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Nr 35/2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2019r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Zarządzenie nr 214/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Nr 34/2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2019r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Zarządzenie nr 213/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Nr 33/2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2019r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Zarządzenie nr 212/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Nr 31/2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Zarządzenie nr 211/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Nr 30/2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Zarządzenie nr 210/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Nr 29/2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019r. Szczegóły