Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.05.2019 Zarządzenie nr 209/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Nr 28/2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Zarządzenie nr 208/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Nr 27/2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2019r. Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Zarządzenie nr 207/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 22 we Włocławku, ul. Toruńska 101. Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Zarządzenie nr 206/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 we Włocławku, ul. Hutnicza 5/7. Szczegóły
Artykuł 14.05.2019 Zarządzenie nr 205/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40. Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Zarządzenie nr 204/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Zarządzenie nr 203/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Zarządzenie nr 202/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Żwirowej, stanowiącej część dz. nr 42/133 KM 29 o pow. 10,82 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Zarządzenie nr 201/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40. Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Zarządzenie nr 200/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 we Włocławku, ul. Hutnicza 5/7. Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Zarządzenie nr 199/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 15 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Zarządzenie nr 195/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Zarządzenie nr 198/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na okres 3 lat bądź krótszy. Szczegóły
Artykuł 06.05.2019 Zarządzenie nr 197/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Zarządzenie nr 194/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Jazowskiej, oznaczonej jako działka nr 9/2 (Włocławek KM 120) o pow. 0,0858 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu Szczegóły