Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.02.2020 Zarządzenie nr 87/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Włocławek 2020-2035 Szczegóły
Artykuł 28.02.2020 Zarządzenie nr 86/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2020 rok Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Zarządzenie nr 85/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku, stanowiącej część dz. nr 5/57 KM 43 o pow. 23,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres pięciu miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Zarządzenie nr 84/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiącej działkę nr 44/2 (Włocławek KM 29) o pow. 45,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Zarządzenie nr 83/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu najmu wolnych lokali użytkowych oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Zarządzenie nr 82/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Zarządzenie Nr 81/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania z budżetu miasta wyjazdów uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Włocławek na tzw. „zielone szkoły”. Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Zarządzenie nr 79/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Zarządzenie Nr 78/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań gminy w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Zarządzenie Nr 77/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2020 r.w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie przez organizacje pozarządowe w celu realizacji zadań gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Zarządzenie nr 76/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Moniuszki 3-19, stanowiącej część dz. nr 9/2 KM 68 o pow. 20,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Zarządzenie nr 75/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 2 lokale użytkowe, stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Zarządzenie nr 74/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Zarządzenie nr 73/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Zarządzenie nr 72/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły