Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.01.2019 Zarządzenie Nr 10/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Zarządzenie Nr 09/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 10.01.2019 Zarządzenie nr 8/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Zarządzenie nr 7/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań powierzonych Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek oraz sprawowanego przez nich nadzoru Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Zarządzenie nr 6/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Biura Sportu i Turystyki Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Zarządzenie nr 5/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 08 stycznia 2019 r. w sprawie określenia liczby Zastępców Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zarządzenie nr 3/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 07.01.2019 Zarządzenie Nr 4/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadania publicznego w zakresie powierzania, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej Szczegóły
Artykuł 03.01.2019 Zarządzenie nr 2/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Zarządzenie nr 1/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru uzupełniającego kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji. Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Zarządzenie nr 377/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2019, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Zarządzenie nr 375/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 31.12.2018 Zarządzenie nr 376/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przekształcenia na tymczasowe pomieszczenie lokalu socjalnego położonego we Włocławku przy ul. Wienieckiej 42 m. 23. Szczegóły
Artykuł 28.12.2018 Zarządzenie nr 374/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kaucji za czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, Miasta na Prawach Powiatu, Skarbu Państwa oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 27.12.2018 Zarządzenie nr 373/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły