Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.12.2018 Zarządzenie nr 357/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 96/4 o powierzchni 0,0021 ha w obrębie Włocławek KM 90, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 06.12.2018 Zarządzenie nr 356/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 34/2 o powierzchni 0,0334 ha w obrębie Włocławek KM 70, położonej we Włocławku przy ul. Wodnej 10, w której udział Gminy Miasto Włocławek wynoszący 1/4 został przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz współwłaścicieli. Szczegóły
Artykuł 05.12.2018 Zarządzenie nr 355/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Zarządzenie nr 354/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji mającej na celu wyłonienie kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 04.12.2018 Zarządzenie nr 353/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej, do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, na okres powyżej lat trzech. Szczegóły
Artykuł 03.12.2018 Zarządzenie nr 352/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań powierzonych Zastępcom Prezydenta Miasta Włocławek oraz sprawowanego przez nich nadzoru Szczegóły
Artykuł 03.12.2018 Zarządzenie nr 351/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Zarządzenie nr 350/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kaliskiej, stanowiącej działkę nr 23/13 KM 73 o pow. 50,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Zarządzenie nr 349/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego spółek z udziałem Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Zarządzenie nr 348/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Zarządzenie nr 347/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Planty, część działki nr 116/16 KM 55 o pow. 30,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.11.2018 Zarządzenie nr 346/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjnanr 3/3 o powierzchni 0,0197 ha w obrębie Włocławek KM 100, położonej we Włocławku przy ul. Duninowskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Zarządzenie nr 345/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Cichej 2, stanowiącej część dz. nr 127 KM 52 o pow. 327,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Zarządzenie nr 343/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Zarządzenie nr 344/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły