Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.11.2018 Zarządzenie nr 341/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego ds. gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi z wykorzystaniem majątku spółki PGK Saniko sp. z o.o. – RZUOK w Machnaczu – koncepcja rozwoju. Szczegóły
Artykuł 21.11.2018 Zarządzenie nr 342/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Zarządzenie nr 340/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu, położonej we Włocławku przy Alei Kazimierza Wielkiego, oznaczonej jako działka nr 3/67 (Włocławek KM 114) o pow.0,5453 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Zarządzenie nr 339/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, położonej we Włocławku przy Alei Kazimierza Wielkiego, oznaczonej jako działka nr 3/53 (Włocławek KM 114) o pow. 1,7770 ha, działka nr 3/70 (Włocławek KM 114) o pow. 2,1922 ha, działka nr 3/73 (Włocławek KM 114) o pow. 0,2528 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Zarządzenie nr 338/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zespołu opiniującego wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Zarządzenie nr 337/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Zarządzenie nr 336/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, część działki nr 71/2 KM 34 o pow. 7,50 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Zarządzenie nr 335/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Moniuszki 4-18, część działki nr 9/1 KM 68 o pow. 78,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.11.2018 Zarządzenie nr 334/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Zarządzenie nr 333/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.11.2018 Zarządzenie nr 332/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Zarządzenie nr 331/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Zarządzenie nr 330/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 3 lokale użytkowe (garaże), stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Zarządzenie nr 329/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazów, obejmujących 10 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 13.11.2018 Zarządzenie nr 328/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Jarosław Pułanecki Szczegóły