Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.11.2018 Zarządzenie nr 327/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Zarządzenie nr 326/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Zarządzenie nr 325/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Zarządzenie nr 324/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy Alei Chopina oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1/50 o powierzchni 0,5340 ha w obrębie Włocławek KM 110, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, na rzecz jej użytkownika wieczystego Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Zarządzenie nr 323/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy Alei Chopina oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1/49 o powierzchni 0,1154 ha w obrębie Włocławek KM 110, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży,na rzecz jej użytkowników wieczystych. Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Zarządzenie nr 322/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Zarządzenie nr 313/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącej Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 08.11.2018 Zarządzenie nr 321/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Zarządzenie nr 320/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie określenia lokali, w których będą usytuowane na terenie miasta Włocławek punkty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogramu udzielania w nich nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Zarządzenie nr 319/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, położonego we Włocławku, przeznaczonego do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Zarządzenie nr 318/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Zarządzenie nr 317/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Zarządzenie nr 316/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Geodezji i Kartografii Szczegóły
Artykuł 06.11.2018 Zarządzenie nr 312/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 05.11.2018 Zarządzenie nr 315/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji. Szczegóły