Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.09.2018 Zarządzenie nr 266/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Obsługi Inwestora Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Zarządzenie nr 263/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Zarządzenie nr 265/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Zarządzenie nr 264/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Zarządzenie nr 262/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków dotyczących udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019 Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Zarządzenie nr 261/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Zarządzenie nr 260/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, oznaczonej jako działki nr 18/36 KM 94 (obręb Włocławek) o pow. 18,00 m2 przeznaczonej w drodze bezprzetargowej do wydzierżawienia do lat trzech. Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Zarządzenie nr 259/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 85, część działki nr 64/5 KM 31 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 17.09.2018 Zarządzenie nr 258/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 września 2018 r. w sprawie powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Zarządzenie nr 257/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 11 lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 12.09.2018 Zarządzenie nr 256/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2028 Szczegóły
Artykuł 10.09.2018 Zarządzenie nr 255/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Kilińskiego 16, stanowiącej część dz. nr 18/2 KM 45 o pow. 40,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 05.09.2018 Zarządzenie nr 253/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia normy formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek budżetowych realizujących zadania w ramach budżetu Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 05.09.2018 Zarządzenie nr 252/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie miasta Włocławek, dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców, w okresie od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 04.09.2018 Zarządzenie nr 251/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 września 2018 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 31, część działki nr 142/9 KM 77 o pow. 73,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły